Το Δημόσιο άντλησε 1,3 δισ. ευρώ από την έκδοση εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, με το κόστος να υποχωρεί οριακά σε σχέση με την έκδοση του Ιανουαρίου, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο υποχώρησε στο 4,05% από 4,07% στην αντίστοιχη έκδοση στις 15 Ιανουαρίου, ενώ ο συντελεστής κάλυψης διαμορφώθηκε στο 1,76 από 1,75 τον Ιανουάριο.

Από το συνολικά αντληθέν ποσό, 300 εκατ. ευρώ προήλθαν από μη ανταγωνιστικές προσφορές.

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι στην έκδοση μπορούν να συμμετάσχουν και φυσικά πρόσωπα μέσω δημόσιας εγγραφής με ανώτατο ποσό τα 15.000 ευρώ μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου.

Η τιμή διάθεσης είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) και διαμορφώνεται στα 98,987.

Η απόδοση των γραμματίων είναι αφορολόγητη υπό την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους.

in.gr