Την προώθηση των ενεργειών, που απαιτούνται για τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου του Νομού Χανίων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, με σχετική νομοθετική ρύθμιση, ζητά με επιστολή του προς τους Υπουργούς Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας, κ. Ι. Διαμαντίδη, και Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων, κ. Δ. Ρέππα, ο Δήμαρχος Χανίων, Εμμανουήλ Σκουλάκης.

Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Χανίων, η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου του Νομού Χανίων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, με το εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και την τεχνογνωσία που διαθέτει, τόσο σε διοικητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο, θα προσδώσει νέα αναπτυξιακή δυναμική στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, ώστε να ανταπεξέλθει στα νέα αυξημένα καθήκοντα του. Ακόμη, θα προσδώσει στο Λιμάνι της Σούδας τον ρόλο που του αρμόζει στο χώρο του Αιγαίου, προς όφελος του Δήμου Χανίων, του Νομού των Χανίων, αλλά και ολόκληρης της Κρήτης.

Αναλυτικότερα, όπως τονίζει ο κ. Σκουλάκης, το Λιμάνι της Σούδας αποτελεί το μεγαλύτερο φυσικό λιμάνι της Κρήτης – αλλά και της Μεσογείου – και ένα από τα ασφαλέστερα της χώρας με σημαντική εμπορική και τουριστική κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Το Λιμάνι της Σούδας και η αντίστοιχη χερσαία λιμενική του ζώνη διατελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση του Λιμενικού Ταμείου του Νομού Χανίων, ο δε χαρακτήρας του Λιμανιού περιλαμβάνει τις εξής χρήσεις: Επιβατική – Εμπορική –Τουριστική – Ναυταθλητική – Αλιευτική.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Καλλικράτης» τα τμήματα των τριών τελευταίων χρήσεων των Λιμένων (Τουριστική – Ναυταθλητική – Αλιευτική), υπάγονται οριστικά από την 1/1/2013 στην ευθύνη και διαχείριση των οικείων Δήμων, στην προκειμένη δε περίπτωση, στο νέο Δήμο των Χανίων. Με βάση το προγραμματικό σχέδιο του Λιμένα, δημοπρατείται η μελέτη επέκτασης του Πολυχρηστικού τμήματος του Λιμανιού, που, ανάλογα με τις χρήσεις που αυτό θα περιλαμβάνει, θα τεθεί επίσης θέμα υπαγωγής του ή τμήματος αυτού, στην ευθύνη του οικείου Δήμου.

Το τελευταίο διάστημα, προστίθεται στην επιστολή, η συνεργασία μεταξύ Δήμου Χανίων, τοπικών τουριστικών πρακτόρων και Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου, έχει αποφέρει καρπούς εξασφαλίζοντας τη συνεργασία της δεύτερης σε παγκόσμιο επίπεδο εταιρείας κρουαζιερόπλοιων, με πρόταση μάλιστα από μέρους της, για καθιέρωση της Σούδας σε σταθμό κρουαζιέρας (λιμάνι εκκίνησης και κατάληξης), γεγονός τεράστιας οικονομικής και αναπτυξιακής σημασίας για το Νομό, την Κρήτη αλλά και γενικότερα τον Ελληνικό τουρισμό.

Ο σχεδιασμός μάλιστα της τοπικής τουριστικής πολιτικής, έχει λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του αυτήν την προοπτική, συνδέοντας την με το στόχο για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως γνωστοποιεί ακόμη ο κ. Σκουλάκης στους αρμόδιους Υπουργούς, τα έργα που προωθούνται μέσω του Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου και της Περιφέρειας Κρήτης, περιλαμβάνουν: α) την επέκταση – ολοκλήρωση του τμήματος κρουαζιέρας στην προβλήτα «Αδρίας» και β) την κατασκευή Επιβατικού σταθμού και τμήματος ελλιμενισμού μικρών σκαφών, με δυνατότητες επισκευής και διαχείμασης, έργο που θα δημιουργήσει όχι μονάχα νέες θέσεις εργασίας αλλά και νέες προοπτικές ανάπτυξης.

Καταλήγοντας ο Δήμαρχος Χανίων κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα λοιπά λιμάνια και τους λιμενίσκους που υπάγονται στις αρμοδιότητες του Νομαρχιακού Λιμενικού Ταμείου, επισημαίνοντας ότι θα περιέλθουν στους οικείους δήμους, σύμφωνα με τον «Καλλικράτη», συμβάλλοντας στην τοπική ανάπτυξη με την αμεσότερη διαχείριση και επίβλεψη που εκ των πραγμάτων και λόγω εγγύτητας, θα διαθέτει κάθε νέος διευρυμένος Δήμος.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ