Ο Δήμος Πλατανιά στο πλαίσιο της έγκρισης του Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς που διεξάγεται στην Τοπική Κοινότητα Κολυμβαρίου, ανακοίνωσε, ότι το σχετικό σχέδιο κανονισμού έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.platanias.gr) καθώς και στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στο Γεράνι, ενώ επίσης είναι διαθέσιμο από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, προκειμένου να εκφραστούν προτάσεις για βελτιώσεις, αντιρρήσεις και ενστάσεις, που θα ληφθούν υπόψη πριν την οριστική έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η υποβολή των προτάσεων, ενστάσεων κλπ. θα είναι δυνατή μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2013 στα γραφεία του Δήμου.