Η απάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωνσταντίνου Χατζηδάκη στην με Α.Π. 2361/22-1-2013 αναφορά του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη σχετικά με την απόδοση μη επιλέξιμου Φ.Π.Α. χρηματοδοτούμενων έργων των Δ.Ε.Υ.Α.  αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα χρηματοδότησης από πόρους του εθνικου σκέλους ττου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέρους του μη επιλέξιμου ΦΠΑ έργων των ΔΕΥΑ, υπό προϋποθέσεις.

Στην απάντησή του ο Υπουργός παραπέμπει σε έγγραφη απάντηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ κ. Γεώργιο Γιαννούση, ο οποίος αναφέρει μεταξύ άλλων «…σε ότι αφορά στις αρμοδιότητες του Υπουργείου μας και αναγνωρίζοντας τους κινδύνους καθυστέρησης των πληρωμών στα συγχρηματοδοτούμενα έργα ΔΕΥΑ, ιδίως για τα έργα που εκτελούνται σε μικρούς οικισμούς, όπου τα έσοδα με ΦΠΑ είναι πολύ περιορισμένα σε σχέση με το ΦΠΑ της κατασκευής των έργων, έχει προβεί σε νομοθετική ρύθμιση καθώς και στην έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ 26931/ΕΥΘΥ 580/14.6.2012).

Με τη ρύθμιση αυτή δίνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης από πόρους του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μέρους του μη επιλέξιμου ΦΠΑ των έργων που υλοποιούνται από ΔΕΥΑ σε οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 10.000κ., όπως είναι οι οικισμοί του δήμου Πλατανιά, με την υποχρέωση επιστροφής του από το φορέα όταν το ποσό αυτό ανακτηθεί ή επιστραφεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ».