Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος « Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση » υλοποιεί στο Ηράκλειο πρόγραμμα Εισαγωγικής, Βασικής και Ανώτερης Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης σε τέσσερις τριήμερες συναντήσεις( 8-9-10/2/2013,15-16-17/2/2013,22-23-24/2/2013 και 1-2-3/3/2013 ) στις αίθουσες διδασκαλίας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ .

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν ενεργά μέλη πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Ιδιωτικού Τομέα.

 Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των μελών του Συνδικαλιστικού Κινήματος σε θέματα διαπραγματεύσεων, Εργατικό Δίκαιο, Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας κ.α.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρώτη συνάντηση με απόλυτη επιτυχία.