Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η τρίτη φάση της μελέτης που εκπονεί ο Δήμος Χερσονήσου «Ο ρόλος του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση την προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού», βάσει της υφιστάμενης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και του Εργαστηρίου Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (ΕΡΕΔΟΛΟΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αντικείμενο της εν εξελίξει φάσης είναι η συλλογή πρωτογενών στοιχείων από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Χερσονήσου και εντάσσονται στην αναλυτική κατηγορία των Τουριστικά Χαρακτηριστικών Δραστηριοτήτων βάσει των διεθνών εννοιολογικών και μεθοδολογικών προτύπων για την Τουριστική Στατιστική και τους Δορυφόρους Λογαριασμούς Τουρισμού.

Τονίζεται ιδιαίτερα το γεγονός ότι, στα αιτήματα που έχει καταθέσει επισήμως το ΕΡΕΔΟΛΟΤ σε μονάδες ξενοδοχειακού κλάδου για παροχή στοιχείων για είδη και ποσότητες προϊόντων που καταναλώθηκαν το 2012 εντός των μονάδων, έχουν ανταποκριθεί ιδιαίτερα ικανοποιητικά οι ξενοδοχειακές μονάδες 5 και 4 αστεριών. Ειδικότερα, έχουν συλλεχθεί μέχρι της παρούσης στοιχεία κατανάλωσης:

- από μονάδες που συγκεντρώνουν στο Δήμο Χερσονήσου 17% των ξενοδοχειακών κλινών στην κατηγορία των 5 αστεριών
- από μονάδες που συγκεντρώνουν το 9% των ξενοδοχειακών κλινών στην κατηγορία των 4 αστεριών - το ανωτέρω δείγμα αντιπροσωπεύει το 7% των συνολικών ξενοδοχειακών κλινών του Δήμου όλων των κατηγοριών.

Αποτέλεσμα αυτής της θετικής ανταπόκρισης είναι η συγκέντρωση ιδιαίτερα σημαντικών στοιχείων, αναλυτικών στο μέγιστο δυνατό βαθμό, για τα είδη, τις ποσότητες και όπου μεθοδολογικά δυνατόν για την προέλευση των προϊόντων, ικανοποιώντας τις δειγματοληπτικές προϋποθέσεις για κατασκευή αξιόπιστων δεικτών κατανάλωσης προϊόντων ανά διανυκτέρευση τόσο για τα ενεργοποιούμενα καταναλωτικά πρότυπα του ξενοδοχειακού κλάδου, όσο και του Δήμου Χερσονήσου συνολικότερα, ως προορισμού.

Η αξία των συγκεντρωθέντων στοιχείων αναδεικνύεται από το γεγονός ότι:

- ένα σημαντικό τμήμα της συνολικής τουριστικής κατανάλωσης που ενεργοποιείται στο Δήμο Χερσονήσου λαμβάνει χώρα εντός των μονάδων 5* και 4* λόγω μεγέθους όσο και τρόπου οργάνωσης (οικονομίες κλίμακας).

- τα ξενοδοχεία 5* και 4* αντιπροσωπεύουν αθροιστικά ως κατηγορίες το 60% της συνολικής δυναμικότητας του Δήμου σε ξενοδοχειακές κλίνες και το 49% όλων των κλινών (ξενοδοχεία, camping, ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα, τουριστικές κατοικίες)

- το μέγεθός του μέχρις στιγμής συγκεντρωθέντος δείγματος αναμένεται να διπλασιαστεί για κάθε επιμέρους κατηγορία. Αντίστοιχη προσπάθεια συγκέντρωσης πρωτογενών στοιχείων γίνεται και στις λοιπές κατηγορίες του ξενοδοχειακού κλάδου αλλά και στις υπόλοιπες κατηγορίες των Τουριστικά Χαρακτηριστικών Δραστηριοτήτων (συμπληρωματικά καταλύματα, υπηρεσίες εστίασης, μεταφοράς επιβατών, ενοικιάσεις εξοπλισμού μεταφορών, τουριστικά γραφεία-πρακτορεία, δραστηριότητες πολιτιστικές-αθλητικές-αναψυχής, δραστηριότητες λιανικού εμπορίου).

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Προσδοκούμε ότι τα ευρήματα της έρευνας όσον αφορά το ύψος, τη διάρθρωση και τον βαθμό σύνδεσης της τουριστικής κατανάλωσης με την εγχώρια παραγωγική δομή θα οδηγήσουν στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου του τουρισμού, γεγονός που θα παράσχει πολύτιμη πληροφόρηση για ορθολογικότερο σχεδιασμό τοπικών αλλά και περιφερειακών πολιτικών ενίσχυσης της παραγωγής και της απασχόλησης υπό συνθήκες παραγωγικής συρρίκνωσης λόγω οικονομικής κρίσης.»