Περίπου πέντε εκατομμύρια νοικοκυριά που κατέχουν κατοικίες, λοιπά κτίσματα και εντός σχεδίου οικόπεδα, συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ, θα δουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις στις περιουσίες τους να μειώνονται ή ακόμα και να μηδενίζονται με την κατάργηση του Ειδικού Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών και του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και την αντικατάστασή τους από τον Ενιαίο Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, βάσει των σεναρίων εφαρμογής του νέου αυτού φόρου που επεξεργάζονται οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, το σχέδιο προβλέπει τη μη μεταβολή των αντικειμενικών αξιών που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του νέου ενιαίου φόρου, ο οποίος θα υπολογιστεί με βάση τις αντικειμενικές αξίες που ίσχυαν την 1η-1-2013, οι περισσότερες από τις οποίες καθορίστηκαν το 2007.

Προβλέπει επίσης την εφαρμογή αφορολόγητου ορίου 50.000 ευρώ, το οποίο θα αφαιρείται από τη συνολική φορολογητέα αντικειμενική αξία των κτισμάτων. Το υπόλοιπο της φορολογητέας αξίας που θα απομένει θα φορολογείται με κλίμακα συντελεστών που θα κυμαίνονται από 0,1% έως και 1,5%, χωρίς να αποκλείεται και η εφαρμογή ανώτατου συντελεστή 2% για πολύ μεγάλης αξίας περιουσίες. Ο συντελεστής κάθε κλιμακίου θα εφαρμόζεται στο σύνολο της φορολογητέας αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση του αφορολογήτου των 50.000 ευρώ.

Για τις εκτάσεις γης εκτός σχεδίου εξετάζεται ο διαχωρισμός τους σε αγροτικές και μη αγροτικές. Οι μη αγροτικές θα φορολογούνται στο 100% της αντικειμενικής αξίας τους και με βάση την κλίμακα που θα ισχύει για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ακινήτων.

Οι αγροτικές εκτάσεις που ανήκουν σε μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα φορολογούνται στο 50% της αντικειμενικής αξίας τους και με βάση την κλίμακα που θα ισχύει για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες ακινήτων.

Οι αγροτικές εκτάσεις που ανήκουν σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, θα φορολογούνται αυτοτελώς με ξεχωριστή κλίμακα, στην οποία ενδέχεται να υπάρχει αφορολόγητο όριο το οποίο θα διαμορφωθεί μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ.

newsbeast.gr