Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, το ΝΑΤΟ πραγματοποίησε 70 εξόδους σκαφών πάνω από τη Λιβύη, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού, στις Βρυξέλλες. Συνολικά, συμμετείχαν στις εξόδους 184 αεροσκάφη. «Ολα τα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ δεν έφεραν οπλισμό».

Στο μεταξύ από την περασμένη Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο τα μεσάνυκτα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 547 έξοδοι αεροσκαφών του ΝΑΤΟ και 218 επιδρομές.

Νηοψίες

Στο ίδιο χρονικό διάστημα (μετά από την Τετάρτη), τα πολεμικά πλοία του ΝΑΤΟ έκαναν συνολικά τέσσερις νηοψίες στη γειτονική με τη Λιβύη θαλάσσια περιοχή. Ειδικά στη διάρκεια μιας από αυτές, ζητήθηκε (κι έγινε) επιβίβαση στο κατάστρωμα του ελεγχόμενου από το ΝΑΤΟ πλοίου.

Όμως, έχουν γίνει συνολικά 34 νηοψίες μετά από την 23η Μαρτίου, οπότε στο πλαίσιο ενός διεθνούς συνασπισμού επιβλήθηκαν μία ζώνη εναέριου αποκλεισμού πάνω από τη Λιβύη, αλλά και νηοψίες στα πλοία, που πλέουν στη γειτονική με τη Λιβύη θαλάσσια περιοχή.