Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013, στις 6.30 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης η ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών. Μεταξύ άλλων, θα παρουσιασθεί στα μέλη της ΕΚΙΜ ο απολογισμός της εταιρίας για το 2012 και θα συζητηθεί ο προγραμματισμός έργου του 2013.