Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ), σχεδιάζει την υλοποίηση προγράμματος στην Υγιεινή Τροφίμων, Επίπεδο 1, Διάρκειας 10 ωρών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε εργαζόμενο επιχείρησης τροφίμων, που έρχεται με οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα “απλός χειριστής τροφίμων”.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων, έτσι ώστε αυτός κατά την άσκηση των καθηκόντων του να μη θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παραγομένων προϊόντων.

Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιείται με μέριμνα και υποχρέωση των καταρτιζόμενων καθώς και των επιχειρήσεων, οι οποίοι και είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και τη συμμετοχή σε εξετάσεις υπάρχει η δυνατότητα πιστοποίησης από τον ΕΦΕΤ.

Το κάθε τμήμα θα αποτελείται από 22 άτομα και οι εκπαιδευτές συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ. Το κόστος παρακολούθησης επιβαρύνει το συμμετέχοντα ή την επιχείρηση. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν από τον Μάρτιο του 2013.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-Περιφέρειας Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103-105, κ. Νικολουδάκης Γεώργιος (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα) 2ος όροφος & στα τηλέφωνα, 2831040050-51-52-53-58.