Στα ίδια επίπεδα με το 2011 ήταν στην πραγματικότητα η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος το 2012, τη χειρότερη για τους καταναλωτές χρονιά της κρίσης, παρότι τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ δείχνουν πτώση 2,53%... Επιπλέον, με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιεί σήμερα το energypress, η συνολική πτώση της κατανάλωσης στην πενταετία 2008 – 2012, είναι 5,7% (ή 1,1% ετησίως) σε σχέση με την κατανάλωση που υπήρχε το τελευταίο έτος προ κρίσης, δηλαδή το 2007.

Η εικόνα αυτή, που είναι και η πραγματική, διαφέρει από εκείνη που είχε δημιουργηθεί με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιεί ο ΑΔΜΗΕ, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής του Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο λόγος για τον οποίο υπάρχει η ψευδής εντύπωση σε σχέση με την κατανάλωση είναι ότι ο ΑΔΜΗΕ δεν μπορεί να «δεί» την έγχυση ρεύματος στο δίκτυο μέσης και χαμηλής τάσης. Όμως οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού, διοχετεύουν το ρεύμα που παράγουν όχι στο δίκτυο της υψηλής τάσης αλλά σε εκείνο της μέσης και χαμηλής τάσης. Έτσι οι υπολογισμοί γίνονται αγνοώντας ένα μέρος της ηλεκτρικής παραγωγής, ωσάν η παραγωγή των φωτοβολταϊκών να είναι… ανύπαρκτη.

Αυτό όμως που δεν «βλέπει» ο ΑΔΜΗΕ, το «βλέπει» ο ΛΑΓΗΕ, ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρισμού, ο οποίος και πληρώνει τους παραγωγούς.

Συγκεκριμένα, για το 2012, κατά τον ΑΔΜΗΕ οι ΑΠΕ παρήγαγαν στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, 3,11 GWh. Κατά τον ΛΑΓΗΕ 5,7 GWh (οι παραγωγή ΑΠΕ μαζί με τα νησιά είναι περίπου 6,6 GWh). Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωση στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα για το 2012 δεν είναι 50,56 GWh (μειωμένη κατά 2,53% σε σχέση με πέρυσι) που δείχνει ο ΑΔΜΗΕ, αλλά 53,15 GWh. Η διαφορά των 2,59 GWh οφείλεται στην παραγωγή φ/β που δεν καταγράφει ο ΑΔΜΗΕ.

Για το 2011 ο ΑΔΜΗΕ έδειχνε κατανάλωση στο Σύστημα 51,87 GWh και παραγωγή ΑΠΕ 2,54 GWh. Όμως κατά το ΛΑΓΗΕ η παραγωγή ΑΠΕ το 2011 ήταν περίπου 3,95 GWh. Άρα η πραγματική κατανάλωση στο Σύστημα το 2011 ήταν 53,3 GWh, με τη διαφορά να οφείλεται στον ίδιο λόγο.

Το συμπέρασμα που συνάγεται είναι αυτό που σημειώσαμε εξ αρχής: Τελικά η κατανάλωση στο Διασυνδεμένο Σύστημα στην Ελλάδα το 2012 παρέμεινε σχετικά στα ίδια επίπεδα με το 2011.

Με την ίδια μέθοδο, εάν υπολογίσει κανείς τη συνολική πτώση της κατανάλωσης τα χρόνια της κρίσης, θα δεί τα εξής:

Το τελευταίο έτος προ κρίσης, δηλαδή το 2007, η κατανάλωση ήταν 56,37 GWh. Άρα η πτώση από το 2007 έως το 2012 είναι συνολικά 5,7% ή 1,1% ετησίως. Το 2008 η κατανάλωση είχε φθάσει 56,9 GWh. Άρα η πτώση με χρονιά αναφοράς το 2008 είναι 6,6% ή 1,65% ετησίως.

Τα δεδομένα αυτά διαφοροποιούν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων που παρατηρούνται στην ηλεκτρική αγορά. Για παράδειγμα δεν είναι απολύτως αληθές ότι οι μεγάλες μονάδες φυσικού αερίου υπόκεινται τις συνέπειες της πολύ μεγάλης μείωσης στην κατανάλωση ρεύματος. Απλώς, κάποιος άλλος (δηλαδή οι ΑΠΕ και ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά) τους «παίρνουν μερίδια» από μια κατανάλωση που δεν έχει αλλάξει δραματικά.

Εκείνο πάντως που παραμένει μια οδυνηρή πραγματικότητα είναι ότι στο δίκτυο της υψηλής τάσης από κατανάλωση 7,7 GWh το 2007 έχουμε πέσει στις 6,5 GWh το 2012 (-15%) και η κατρακύλα συνεχίζεται. Πρόκειται για το βιομηχανικό ρεύμα του οποίου η κατανάλωση έχει υποστεί δραματική μείωση που αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες που έχει η ελληνική βιομηχανική παραγωγή.


energypress.gr