Μετά από την ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όσον αφορά την νέα ηλεκτρονική καταχώρηση των πιστοποιημένων παραγωγών για την ελαιοκομική περίοδο 2011-2012 που ζητείτε από τα ελαιουργεία να γίνει το ΚΕΔΗΠ του Δήμου Πλατανιά ανακοινώνει τα εξής:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Με βάση της επίσημες διευκρινήσεις που μας δόθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σήμερα 21-02-2013 ημέρα Πέμπτη τα ελαιουργεία είναι υποχρεωμένα να προχωρήσουν στα παρακάτω βήματα:
1. Αποστολή με ΦΑΞ στον αριθμό 2108847258 την Φόρμα Νέου Εξωτερικού Συνεργάτη πλήρως συμπληρωμένη με τα στοιχεία που ζητεί έτσι ώστε να πάρουν τον απόρρητο κωδικό ασφαλείας για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου και θα γίνουν οι καταχωρήσεις των πιστοποιημένων παραγωγών της ελαιοκομικής περιόδου 2011-2012.
2. Εφόσον τα ελαιουργεία αποκτήσουν τον κωδικό ασφαλείας ο οποίος θα σταλεί ταχυδρομικώς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει άμεσα να γίνει η καταχώρηση των πιστοποιημένων παραγωγών της ελαιοκομικής περιόδου 2011-2012 στην συγκεκριμένη φόρμα του ΟΠΕΚΠΕ.

Η ΚΕΔΗΠ του Δήμου Πλατανιά καθώς και η Ομάδα Παραγωγών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής Ελιάς Νομού Χανίων είναι διατεθειμένες να διαθέσουν την υλικοτεχνική υποδομή τους ( Η/Υ, ΦΑΞ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ) για όσα ελαιουργεία δεν διαθέτουν τα παραπάνω. Η βοήθεια αυτή μπορεί να δοθεί αυστηρά και μόνο με την φυσική παρουσία του ελαιουργού. Σε καμία περίπτωση η ΚΕΔΗΠ του Δήμου Πλατανιά και η Ομάδα Ο.Δ.Π Ελιάς Ν. Χανίων δεν θέλουν να γνωρίζουν τους κωδικούς ασφαλείας των ελαιουργείων.
Οι ελαιουργοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι συμφωνούμε απολύτως ότι το χρονικό περιθώριο που δόθηκε για να γίνουν όλες οι παραπάνω ενέργειες είναι πράγματι πολύ μικρό. Γι αυτόν το λόγο ήδη προσπαθούμε με κατάλληλες παρεμβάσεις να δοθεί παράταση χωρίς όμως μέχρι και σήμερα 21-02-13 να υπαρχή κάτι συγκεκριμένο γι αυτό.
Τέλος υπενθυμίζουμε στους ελαιουργούς ότι σε περίπτωση που δεν προβούν στις παραπάνω ενέργειες δυστυχώς οι πιστοποιημένοι παραγωγοί τους δεν θα πάρουν ποιοτικό παρακράτημα με ευθύνη δική τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΕΔΗΠ (Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά) :
• ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 6945933241
• ΔΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ: 2821341033

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Ο.Δ.Π ΕΛΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
• ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΜΑΔΑΣ: 2824031910
• ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ: 6972074523
• ΜΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠΟΝΟΣ:6938400348
• ΓΟΓΟΝΑΚΗ ΑΙΑΚΤΕΡΙΝΗ ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠΟΝΟΣ: 6942691026