Στα 218,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι συνολικές ζημίες των τεσσάρων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο ακτοπλοϊκών εταιρειών στη χρήση 2010 έναντι μόλις 21,6 εκατ. ευρώ ζημιών το 2009.

Οι πρωτοφανείς για τα ακτοπλοϊκά δεδομένα ζημιές του κλάδου στέλνουν το μήνυμα της κατάρρευσης και ενδεχομένως να είναι ακόμη περισσότερες το 2011, εάν δεν ληφθούν μέτρα σε επιχειρησιακό και θεσμικό επίπεδο και παραμείνουν οι έντονες συνθήκες κρίσης εντός των οποίων δραστηριοποιείται ο κλάδος (υψηλό κόστος πετρελαίου και μείωσης της επιβατικής και μεταφορικής κίνησης).

Η ανάκαμψη θα παραμείνει «όνειρο δεμένο στο μουράγιο» αν οι εταιρείες δεν προχωρήσουν άμεσα σε μέτρα εξορθολογισμού του κόστους, όπως περικοπή δρομολογίων, συνεργασίες σε γραμμές με στόχο τη μείωση του κόστους πάντα στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού, με κυκλική αποδρομολόγηση πλοίων.

Επίσης έντονες είναι πλέον οι πιέσεις προς την πολιτεία για τη λήψη θεσμικών μέτρων, όπως τη μείωση του χρόνου δρομολόγησης των ταχυπλόων πλοίων και η κατάργηση ορισμένων μη ανταποδοτικών τελών υπέρ τρίτων, καθώς, όπως υποστηρίζουν ακτοπλοϊκοί κύκλοι, το ερώτημα εάν θα καταφέρουν όλες οι ακτοπλοϊκές εταιρείες να φθάσουν μέχρι το τέλος της χρήσης του 2011, είναι πλέον υπαρκτό.

Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν στη «Ν» ότι ήδη το πρώτο τρίμηνο του 2011 προμηνύεται ακόμη χειρότερο του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, αφού η μέση τιμή του πετρελαίου ακολουθεί συνεχώς ανοδική πορεία.

Η Attica Group

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος καυσίμων έχει αυξήσει σημαντικά το ειδικό βάρος τους στο συνολικό λειτουργικό κόστος των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο όμιλος Attica «το κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών είναι το σημαντικότερο λειτουργικό κόστος, αντιπροσωπεύει δε για τη χρήση 2010 το 48% περίπου των λειτουργικών εξόδων των πλοίων του Ομίλου. Μία αύξηση ή μείωση στην τιμή των καυσίμων κατά 10 ευρώ ανά μετρικό τόνο, σε ετήσια βάση, θα είχε επίδραση στα αποτελέσματα και στην καθαρή θέση του Ομίλου κατά 3 εκατ. ευρώ περίπου» τονίζει στην ετήσια έκθεσή της η Attica Group.

Ο όμιλος Attica αναφερόμενος στο 2011 εκτιμά ότι καθώς βαθαίνει η οικονομική ύφεση στη χώρα μας, σημειώνεται περαιτέρω μείωση στη διακίνηση επιβατών και φορτηγών οχημάτων στις γραμμές της Αδριατικής θάλασσας, αλλά και στις γραμμές της ακτοπλοΐας. Ηδη η τάση αυτή είναι εμφανής τους δύο πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους.

Η ΑΝΕΚ

H ANEK από την πλευρά της κάνει λόγο για αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται ο κλάδος, το οποίο οφείλεται στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών πετρελαίου, καθώς και μία σειρά από εκκρεμή ζητήματα που αφορούν στον κλάδο, όπως οι οργανικές συνθέσεις, οι υποχρεωτικές εκπτώσεις, η επιβάρυνση της τιμής του εισιτηρίου με μη ανταποδοτικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και με τον υψηλότερο ΦΠΑ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Για το 2011 εκτιμά ότι οι προοπτικές του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από την πολιτεία.

Ελπίδες εναποτίθενται στην αναμενόμενη αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2011 (κυρίως των αφίξεων εξωτερικού), ενώ φοβίζει το ενδεχόμενο να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές των καυσίμων.
Η ΑΝΕΚ σχεδιάζει περαιτέρω μέτρα περιορισμού του λειτουργικού κόστους, ενώ εξετάζει την αναδιάταξη του στόλου, τη μείωση δρομολογίων και την αποδρομολόγηση πλοίων από γραμμές όπως έπραξε με το «Λισσός» από το Βορειοανατολικό Αιγαίο.

H Μinoan Lines
Από την πλευρά της η Minoan Lines αναφέρει ότι η εξαιρετικά δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκε η Ελλάδα το 2010, έχουν οδηγήσει σε βαθιά ύφεση την ελληνική οικονομία. Η κατάσταση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και το 2011 με σοβαρό αντίκτυπο σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας όσο και τους καταναλωτές, αφού εκτιμάται ότι θα υπάρξει περαιτέρω μείωση στο εισόδημά τους. Επιπρόσθετα, σημειώνει η εταιρεία, οι πολύ υψηλές τιμές καυσίμων που παρατηρούνται κατά το α\’ τρίμηνο του 2011 εφόσον αυτές παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα, αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας.

Στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία ένας επιπλέον καθοριστικός παράγοντας που εκτιμάται ότι θα επηρεάσει την πορεία της Minoan είναι ο συνεχώς εντεινόμενος, ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών του κλάδου.

H NΕΛ
Τέλος η ΝΕΛ επισημαίνει στην ετήσια έκθεση της, μεταξύ άλλων, ότι το νομοθετικό πλαίσιο της ελληνικής ακτοπλοΐας χρήζει προσαρμογής στο ευρωπαϊκό δίκαιο, προκειμένου οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά να αποκτήσουν τουλάχιστον ίση ανταγωνιστικότητα με τις αντίστοιχες της Ευρώπης. Η απελευθέρωση της αγοράς και η προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό θα μείωνε σημαντικά το κόστος εκμετάλλευσης των πλοίων, αλλά τούτο δεν αναμένεται να γίνει σύντομα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης της εταιρείας.

Στο λειτουργικό πλαίσιο η διοίκηση της ΝΕΛ στοχεύει στη βελτίωση του μεικτού περιθωρίου εκμετάλλευσης (ΕΒITDA ) και της χρηματοοικονομικής της θέσης με στόχο τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

Τιμές καυσίμων

Η μέση τιμή των καυσίμων στα συμβατικά πλοία, στο πρώτο τρίμηνο του 2011 τρέχει με 460 ευρώ ο τόνος περίπου, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο ήταν 370 ευρώ ο τόνος και όλο το 2009 κυμάνθηκε στα 290 ευρώ ο τόνος. Δηλαδή η αύξηση μεταξύ των δυο τριμήνων είναι 25%, ενώ σε σύγκριση με το 2009 φθάνει στο 58%.

imerisia.gr