Τις κληρονομιές που παραμένουν στα αζήτητα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σκοπεύει να διεκδικήσει το Υπουργείο Οικονομικών και παράλληλα επεξεργάζεται και νομοθετική ρύθμιση που θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο μέσα στον οποίο οι δικαιούχοι θα μπορούν να αποδεχθούν την κληρονομιά, προτού περάσει στην κυριότητα του Δημοσίου.

Η αναζήτηση του υπουργείου για έσοδα επεκτείνεται σε κάθε περιουσιακό στοιχείο που βρίσκεται στα αζήτητα των ταμείων και άλλων φορέων, καθώς υπολογίζεται ότι μπορούν να εισπραχτούν, άμεσα, σημαντικά ποσά, ενώ με τις κατάλληλες ρυθμίσεις το Δημόσιο θα μπορεί να εισπράττει νωρίτερα τις λεγόμενες «σχολάζουσες» κληρονομιές που δεν γίνονται αποδεκτές.

Επίσης, στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι να εντοπιστούν και να καταγραφούν τα λεγόμενα «Εθνικά κληροδοτήματα», ούτως ώστε σε βάθος χρόνου να προχωρήσει στην αξιοποίηση των εν λόγω περιουσιών ή να εντοπιστούν οι κληρονόμοι, για να τους επιβληθούν οι φόροι σε κινητή και ακίνητη περιουσία.

zougla.gr