Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης για το τρέχον έτος 2011 στη σχετική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Αγίου Νικολάου

Ο Αντιδήμαρχος κ. Μανόλης Αικατερινάκης παρουσίασε αναλυτικά όλα τα στοιχεία του προϋπολογισμού, του οποίου το σύνολο ανέρχεται στα 42.083.071,76€ ευρώ κι έχει σαν στόχο, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών αλλά και να βοηθήσει εκείνους που έχουν πραγματική ανάγκη.

Στόχοι του προϋπολογισμού

Ο δήμαρχος κ. Κουνενάκης δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός κινείται προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ενώ θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για την απορρόφηση Ευρωπαϊκών πόρων από το ΕΣΠΑ, γιατί δεν έχει υπογραφεί ακόμα η κοινή υπουργική απόφαση για τα χρήματα του ΚΑΠ που θα απορροφηθούν από τους ΟΤΑ όπως δεν έχει κοινοποιηθεί επίσης τι χρήματα θα μας δώσουν για τη ΣΑΤΑ.

Έργα σε προτεραιότητα

Μεγάλο βάρος δίνεται, στο περιβάλλον, στους βιολογικούς καθαρισμούς των δημοτικών διαμερισμάτων και στην τριτοβάθμια επεξεργασία του νερού. Καθώς επίσης και στα σχολεία 1ο και 2ο Αγίου Νικολάου, το ΕΕΕΕΚ και το σχολείο του Σισίου.

Αναφέρθηκε ακόμα στο μεγάλο έργο του περιφερειακού δρόμου Αγίου Νικολάου, στην μεγάλη ανάπλαση της περιοχής του Σταυρού, την οδοποιία σε περιφερειακούς δρόμους αλλά και εντός του σχεδίου πόλης.

Πρόκειται να προκηρυχθεί το έργο της Πράσινης Ανάπτυξης στη Νεάπολη, αναμένονται να ολοκληρωθούν οι προτάσεις των δημοτικών διαμερισμάτων για να ενταχθούν στο ΣΑΤΑ και να ξεκινήσουν τα έργα.