Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και ακολούθως υποβοήθησής τους για την εύρεση δουλειάς στην τοπική αγορά εργασίας για ανέργους υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση».

Απευθύνεται σε

- άνεργους άνδρες 45 ετών και άνω, με υψηλή εξειδίκευση στη μεταποίηση οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους λόγω των διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία,
- άνεργους άνδρες έως 25 ετών, Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και επίσης να υποβοηθηθούν στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους καριέρα

Η διαδικασία που ακολουθείται:

Ο ενδιαφερόμενος:

-Εκδηλώνει το ενδιαφέρον του με την κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών.

Η κοινοπραξία:

-Καταρτίζει τον ενδιαφερόμενο παρέχοντάς εκπαιδευτικό επίδομα πέντε ευρώ ανά ώρα εκπαίδευσης, (5€/ώρα) και συμβουλεύει και υποοστηρίζει 

• Είτε για στελέχωση υφισταμένων υπηρεσιών
• Είτε για δημιουργία δικής του επιχείρησης.

-Έρχεται σε επαφή σε επαφή με επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την πρόσληψη στελεχών και τον τοποθετεί εκεί, κατόπιν συνεννόησης, για τουλάχιστον τρεις (3) μήνες.

-Εντάσσει τον ενδιαφερόμενο σε προγράμματα εύρεσης χρηματοδότησης για την ίδρυση και λειτουργία της δικής του επιχείρησης.

Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση» συμμετέχουν: ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), τα ΚΕΚ ΣΕΒΕ – ΣΒΒΕ – ΔΕΘ και ΕΝΔΥΣΗ, και η εταιρεία ΓΝΩΣΗ Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ

*Tο πλήρες κείμενο της προκήρυξης και η αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα βρίσκονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.sbbe.gr/m2/topsa.asp

fpress.gr