Καθώς συνεχίζεται η έρευνα για το σκάνδαλο διαφθοράς στο δήμο του Μόντρεαλ, η επιτροπή Σαρμπονό, που έχει αναλάβει την διεξαγωγή της, εξέτασε ένα σημαντικό μάρτυρα, ο οποίος κατέθεσε πως εδώ και μια δεκαετία ήταν κοινό μυστικό ότι τα έργα του δήμου υπερκοστολογούνταν.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο Γκι Ντεροζιέ -λογιστής και οικονομικής αναλυτής- κατέθεσε στην επιτροπή πως διάφορες αναφορές από το 1997 έως το 2010 τις οποίες εξέτασε τεκμηρίωναν πως οι συμβάσεις αναθέτονταν σε λίγες, συγκεκριμένες εταιρείες --που όλες τους συνδέονταν με δύο κύριες επιχειρήσεις-- και τιμολογούνταν σε υπέρμετρα υψηλά κόστη.

Μια επίσημη αναφορά του 2009 τόνιζε πως τα αποχετευτικά και υδρευτικά έργα κόστιζαν 85,5% περισσότερο στο Μοντρεάλ απ' ό,τι σε άλλους δήμους της επαρχίας του Κεμπέκ.

Προβλήματα με τη διοίκηση του δήμου και την ανάθεση των δημοσίων έργων είχαν επισημανθεί από το 1997 από τον ορκωτό λογιστή του Δήμου.

Επισημάνθηκε πως παρότι είχαν κατατεθεί πολλές επίσημες αναφορές για την υπερκοστολόγηση των έργων, ο Δήμος δεν έλαβε κανένα μέτρο.

real.gr