Συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013 και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας.

Έκφραση άποψης επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα παρακάτω έργα:

2. Νέα μονάδα χερσαίας υδατοκαλλιέργειας κλειστού τύπου παραγωγής «Σολωμού», ιδικτησίας «ΨΑΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.», στην περιοχή «Μούρος», Δ.Ε. Ιναχωρίου, Δήμου Κισάμου, Π.Ε. Χανίων.

3. «Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός και Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων οικισμού Λιγορτύνου Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων» Ν. Ηρακλείου.

4. «Δίκτυα αποχέτευσης και Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων οικισμού Ροτασίου Δήμου Αρχανών – Αστερουσίων» Ν. Ηρακλείου.

5. «Λειτουργία πέντε υφισταμένων γεωτρήσεων αρδευτικής χρήσης στη θέση «ΚΑΜΠΟΣ», «ΤΣΑΧΑΓΙΑ», «ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΑ», «ΡΙΖΑΣ», «ΓΗΠΕΔΟ» Ή «ΛΟΥΛΟΥΔΙ», Τ.Κ. Καβουσίου, Δ. Ιεράπετρας, Π.Ε. Λασιθίου, ιδιοκτησίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καβουσίου».

6. «Ανακατασκευή υπάρχουσας Λιθοδομής για οριοθέτηση ρέματος», εντός οικισμού Θερίσου, Δήμου Χανίων, Νομού Χανίων, ιδιοκτησίας κ. Καντουνάκη Μαρίας.

7. «Διαμόρφωση ευρύτερου χώρου μνημειακού δένδρου Ελιάς Βουβών» Δήμου Πλατανιά Νομού Χανίων.

8. Λειτουργία λατομείου με συνολική έκταση 20,85 στρέμματα στην περιοχή «Μαύρος Χάρακας» Τ.Δ. Σακτουριών Δήμου Αγίου Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνου.