Πρόσφατα ανακοινώθηκε από τα Μ.Μ.Ε. το έκτακτο κυβερνητικό σχέδιο αξιοποίησης των Εθνικών Κληροδοτημάτων και των σχολάζουσων κληρονομιών εκείνων που δεν έχουν γίνει αποδεκτές ή δεν έχουν βρεθεί οι κληρονόμοι τους.

Με δημόσια επιστολή τους μέλη του Συνδυασμού \”Ενωτική Μαχητική Αποκορωνιώτικη Ανεξάρτητη Κίνηση\”, εκφράζουν την αγωνία τους για την αξιοποίηση του κληροδοτήματος \”Χρήστου Αννιτσάκη\”.

Το Ιστορικό

Στον Δήμο Αποκορώνου υπάρχει μια σοβαρή εκκρεμότητα αξιοποίησης του τελευταίου τμήματος του κληροδοτήματος «ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΙΤΣΑΚΗ».

Το ύψος του ποσού που δικαιούται ο Οικισμός Χιλιομουδού Κοινότητας Ραμνής του Δήμου μας (αξίας ρευστού χρήματος ύψους περί τις 450.000 ευρώ) παραμένει σε εκκρεμότητα επειδή απαιτούνται νομικές ενέργειες, για την αλλαγή της βούλησης του Δωρητή, με διαδικασίες προσφυγής του Δήμου μας στο Εφετείο Αθηνών.

Το κληροδότημα «ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΝΙΤΣΑΚΗ» έχει αξιοποιηθεί κατά τα 2/3, σε αντίστοιχα ποσά κατά περίπτωση, (περίπου των 450.000 ευρώ) τα οποία δαπανήθηκαν σε κατασκευή εκκλησίας, επισκευές πρώην δημοτικών σχολείων, επισκευή εκκλησίας.

Τις χρονοβόρες ενέργειες απεμπλοκής των νομικών κωλυμάτων και λήψης απόφασης του Εφετείου Αθηνών (η κληρονομιά ανήκει στα Εθνικά κληροδοτήματα) είχε πραγματοποιήσει η δημοτική Αρχή του πρώην Δήμου Αρμένων (περίοδος 1999-2006) επί Δημαρχίας κ. Καραγιαννάκη Παντελή.

Έκτοτε δεν πραγματοποιήθηκαν οι ίδιες διαδικασίες για την απεμπλοκή του υπόλοιπου τμήματος του κληροδοτήματος που αφορά τον οικισμό Χιλιομουδού Κοινότητας Ραμνής.
Τώρα το ποσό των 450.000 ευρώ κινδυνεύει να περιέλθει στο κράτος και αυτό προς ζημία της δικαιούμενης περιοχής και απώλειας της βούλησης του Δωρητή προς όφελος της γενέτειρας του.

Δράσεις για την κατοχύρωση της κληρονομιάς

Με επείγον έγγραφο μας από 23/3/2011 προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, ζητήσαμε την ανάληψη άμεσων ενεργειών για την προσφυγή στο Εφετείο Αθηνών, μετά από την διενέργεια των απαιτούμενων συνελεύσεων των κατοίκων για την λήψη ομόφωνης απόφασης, περί της επωφελέστερης αξιοποίησης του κληροδοτήματος.

Δυστυχώς η δημοτική αρχή μέχρι σήμερα δεν έχει αξιολογήσει την σοβαρότητα του θέματος και δεν έχει προβεί σε ουσιαστικές ενέργειες δρομολόγησης σχετικών διαδικασιών για την κατοχύρωση της καταλείπουσας κληρονομιάς.

Εμείς για άλλη μια φορά και δημόσια δηλώνουμε ότι είμαστε αρωγοί σε προσπάθεια για την αξιοποίηση του κληροδοτήματος ώστε να συμβάλλουμε στην αναγκαία δρομολόγηση των όποιων απαιτούμενων ενεργειών.

Προτείναμε δε εγγράφως στο Δ.Σ. την συνεργασία του εκλεγμένου με τον συνδυασμό μας προέδρου της Κοινότητας Στύλου, ο οποίος διαθέτει την εμπειρία και γνώση για την δρομολόγηση ενεργειών κατοχύρωσης και αξιοποίησης του κληροδοτήματος.

Εάν το ποσό του κληροδοτήματος χαθεί για τον Δήμο μας θα φέρουν ακέραια την ευθύνη η πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής.