Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου, σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας της Περιφέρειας Κρήτης, προσφέρει δωρεάν εξέταση μαστού, την Πέμπτη και την Παρασκευή, στις 7 & 8 Μαρτίου 2013, από τις 09:30 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ., στην πλατεία Ελευθερίας.

Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την διενέργεια της μαστογραφίας είναι:

-Ηλικία: 40-70 ετών
-Οικογενειακό ιστορικό που αφορά κυρίως το μαστό

Είναι απαραίτητο οι γυναίκες που θα εξετασθούν να έχουν μαζί τους προηγούμενες μαστογραφίες (εφόσον υπάρχουν)

Δεν μπορούν να υποβληθούν σε μαστογραφία:

-Γυναίκες που έχουν κάνει ολική μαστεκτομή και μαστεκτομή πριν την πάροδο 10 ετών
-Γυναίκες που έχουν ελεγχθεί με μαστογραφία σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους.