Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Ελλάδα για ανεπαρκή φροντίδα και παράνομη κράτηση ασυνόδευτου ανηλίκου Αφγανού κι υποχρεούται να καταβάλλει στον ενάγοντα Έιβας Ραχίμι το ποσό των 15.000 ευρώ για μη χρηματική ζημιά και 1.000 ευρώ για δικαστικές δαπάνες και έξοδα.

Για παραβίαση των διατάξεων της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τις οποίες απαγορεύεται η απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, για παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία και την ασφάλεια αλλά και για παραβίαση του δικαιώματος προσφυγής σε μία δίκαιη και σύντομη δίκη, καταδίκασε το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την Ελλάδα εκδικάζοντας την προσφυγή του Αφγανού Έιβας Ραχίμι κατά της Ελλάδος.

Η υπόθεση αφορούσε την σύλληψη και τον εγκλεισμό του Ραχίμι το 2007 στο κέντρο υποδοχής προσφύγων της Παγανής Λέσβου, όταν ο 15χρονος, τότε, Αφγανός πρόσφυγας, εγκαταλείποντας, μετά τον θάνατο των γονιών του, το Αφγανιστάν, κατόρθωσε, μαζί με άλλους, να φθάσει στην Λέσβο.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες του, που έγιναν δεκτές από το Δικαστήριο, ο Ραχίμι, φυλακίσθηκε στην Παγανή μαζί με άλλους ενήλικες πρόσφυγες, όπου ήταν υποχρεωμένος να τρώει στο πάτωμα, να μην έχει προαυλισμό και καμία επαφή με διερμηνέα και δικηγόρο.

Ύστερα από κάποιο διάστημα και ενώ περίμενε την απέλαση του, οι αρχές τον άφησαν ελεύθερο και τον διέταξαν να εγκαταλείψει την Ελλάδα μέσα σ\’ ένα μήνα.

Από τη Λέσβο ο 15χρονος βρέθηκε στην Αθήνα, περιπλανήθηκε αρκετές μέρες χωρίς στέγη και τροφή, μέχρι τη στιγμή που τον περιμάζεψε μια ένωση αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες η οποία και τον φιλοξενεί, μέχρι σήμερα, σ\’ ένα κέντρο στην Αθήνα.

Η προσφυγή του στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποβλήθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2008.