Οι Γιατροί του Αιγαίου σας προσκαλούν την Τετάρτη 06 Μαρτίου 2013 στις 19:00 στη Βασιλική του Αγ. Μάρκου, στην εκδήλωση για την προώθηση του εθελοντισμού των Γιατρών του Αιγαίου.

Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση των λειτουργών υγείας , ιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού, στην ιδέα του εθελοντισμού και η πρόσκληση τους για ενεργό συμμετοχή στα πλαίσια των δράσεων των Γιατρών του Αιγαίου. 

Η εκδήλωση θα είναι ελεύθερη για το κοινό.