«Τρέχουν» οι αλλαγές στην καταβολή του ΦΠΑ, εν μέσω διαμαρτυριών των ελεύθερων επαγγελματιών και εμπόρων για την κατάργηση της πληρωμής σε δόσεις και την άμεση απόδοση του φόρου.

Όπως υποστηρίζουν από το υπουργείο Οικονομικών, οι αλλαγές είναι προς όφελος της καλύτερης λειτουργίας της διαδικασίας υποβολής, χωρίς να επιβαρύνονται οι συνεπείς φορολογούμενοι.

Συγκεκριμένα, μία από τις πάγιες αλλαγές που ζητούνται από τους ειδικούς, αλλά και την υπηρεσία, ήταν και είναι η αποσύνδεση της δήλωσης από την πληρωμή του ποσού που οφείλει η επιχείρηση.

Αυτό, κατά το υπουργείο Οικονομικών, είναι σωστό από την άποψη της χρηστής διοίκησης, καθώς ο φόρος θα είναι γνωστός από τότε που οφείλεται και δεν θα απασχολείται το ελεγκτικό προσωπικό σε ήσσονος σημασίας, τετριμμένους ελέγχους.

Οι επιχειρήσεις, υπογραμμίζει, δεν επιβαρύνονται υπέρμετρα σε σχέση με το σημερινό σύστημα, καθώς σήμερα πληρώνουν 2% προσαύξηση για τις δόσεις αυτές σε σχέση με 1% που θα πληρώνουν με το νέο σύστημα.

Καθώς οι επιχειρήσεις υποβάλλουν κάθε μήνα ΦΠΑ, μετά από 3 μήνες λειτουργίας μιας επιχείρησης ο ΦΠΑ που καταβάλλεται είναι ολόκληρος ενός μηνός.

Για παράδειγμα (δήλωση €10.000 ΦΠΑ κάθε μήνα):

Μήνας 1 2 3 4 5
1) 4.000 3.000+60 3.000+60
2) 4.000 3.000+60 3.000+60
3) 4.000 3.000+60 3.000+60
Σύνολο 10.000+120 10.000+120

Με το νέο σύστημα έχουμε βεβαίωση του ποσού με την δήλωση (τέλος μήνα της δήλωσης):

Μήνας 1 2 3 4 5
1) 4.000 3.000+30 3.000+60
2) 4.000 3.000+30 3.000+60
3) 4.000 3.000+30 3.000+60
Σύνολο 10.000+90 10.000+90

Με το σημερινό σύστημα οι επιχειρήσεις πληρώνουν προσαυξήσεις 2% οι οποίες τώρα πλέον, σύμφωνα με το υπουργείο, γίνονται «ταμειακές», δηλαδή 1%.

Το νέο σύστημα εκτιμάται ότι είναι απλούστερο, καθώς επιτρέπει στη διοίκηση να ξέρει τα πραγματικά στοιχεία των δηλώσεων ΦΠΑ, βοηθά τις επιχειρήσεις που σήμερα θέλουν να πληρώσουν και δεν το κάνουν λόγω ρευστότητας και απελευθερώνει ελεγκτές για να ασχοληθούν με ουσιαστικούς ελέγχους εκεί όπου η φοροδιαφυγή είναι μεγαλύτερη.


in.gr