Σημεία και τέρατα είδε ο Συνήγορος του Πολίτη στο Κέντρο Περίθαλψης Παίδων στα Λεχαινά Ηλείας, το οποίο είχε έρθει πρόσφατα στη δημοσιότητα έπειτα από καταγγελίες για κακομεταχείριση και θανάτους τροφίμων.

Τρόφιμοι «δένονται» σε κρεβάτια - κουβούκλια με ιμάντες, τίθενται σε καταστολή και παρακολουθούνται από ηλεκτρονικά κυκλώματα, διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολίτη, που πραγματοποίησε αυτοψία στο Κέντρο.

Στο πόρισμά του σημειώνει την απουσία του κατάλληλου και επαρκούς προσωπικού και ελλείψεις στους τομείς περίθαλψης, θεραπευτικής αποκατάστασης και εκπαίδευσης. Κάνει λόγο ακόμη και για κοινή διαβίωση ανηλίκων με ενηλίκους κατά παραβίαση του κανονισμού λειτουργίας της μονάδας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί επιτακτική υποχρέωση της Πολιτείας:

1) Να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες περίθαλψης και φροντίδας των περιθαλπόμενων, με την πρόσληψη επαρκούς κατάλληλου προσωπικού και τη λήψη ειδικών μέτρων για τη φροντίδα τους.

2) Να επανασχεδιαστούν θεσμικά η παρεχόμενη φροντίδα και οι υπηρεσίες, με στόχο την παροχή ολόπλευρης, κατάλληλης και εξατομικευμένης φροντίδας ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες, την ηλικία και την αναπηρία με βάση τα θεσμοθετημένα δικαιώματα.

3) Να εγκαταλειφθεί το ισχύον μοντέλο κλειστής ιδρυματικής περίθαλψης και να υιοθετηθούν νέες πρακτικές και μέθοδοι φροντίδας των παιδιών και των ενηλίκων με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες.

in.gr