Στα 7,6 δισ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2013, στηριζόμενα από μη επαναλαμβανόμενα έσοδα, αλλά και από τις ισχνές επιστροφές φόρων.

Τον Φεβρουάριο τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,2 δισ. ευρώ, ενώ τον Ιανουάριο 2013 είχαν διαμορφωθεί σε 4,41 δισ. ευρώ. Σε σχέση με το Φεβρουάριο 2012 τα έσοδα ήταν αμετάβλητα, ενώ τον Ιανουάριο είχαν  παρουσιάσει μείωση κατά 9,3% έναντι του Ιανουαρίου 2012.

Τα έσοδα του Φεβρουαρίου 2013 είναι ενισχυμένα καθώς επιστροφές φόρου 250 εκατ. ευρώ δεν εκταμιεύθηκαν, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως στα δημόσια ταμεία εισέρρευσαν και 305 εκατ. ευρώ που διένειμε στο Ελληνικό Δημόσιο η Τράπεζα της Ελλάδος για το μέρισμα της χρήσης 2012.

Σημειώνεται πως στο δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2012 τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ήταν 8,06 δισ. ευρώ.

 

in.gr