Ένοχο υπεξαίρεσης στην υπηρεσία κατ εξακολούθηση με χρήση ιδιαίτερων τεχνασμάτων έκρινε με τελεσίδικη απόφαση του το Εφετείο Λάρισας ιερέα από την περιοχή της Καρδίτσας.

Συγκεκριμένα ο ιερέας έκανε διαρκείς «αφαιμάξεις» από το παγκάρι της Εκκλησίας όπου ιεραρχούσε από το 1996 μέχρι το 1998 και ιδιοποιήθηκε, σύμφωνα με την απόφαση, 22.371.950 δραχμές.

Το Δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών με τριετή αναστολή.