Δέκα (10) εκατομμύρια ευρώ πιστώθηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού νόμου για την πληρωμή των επιχειρηματιών που έχουν προχωρήσει σε επενδύσεις στις επιχειρήσεις τους.

Αυτό έκανε γνωστό σήμερα ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης ο οποίος ανακοίνωσε παράλληλα ότι άλλα 9 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχουν πιστωθεί στην Περιφέρεια προκειμένου να πληρωθούν οι εργολαβίες που έχουν ήδη αποπερατωθεί στο νησί.

Ο Περιφερειάρχης κάλεσε μάλιστα τους εργολάβους να συνεχίσουν την εκτέλεση των έργων, γιατί μόνο μέσω αυτών όπως υπογράμμισε, μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.