Ολοκληρώθηκε σήμερα με τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των Δήμων Π.Ε. Ηρακλείου, ο κύκλος διαβουλεύσεων για θέματα κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης που είχε ξεκινήσει με τους 24 Καλλικρατικούς Δήμους η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για θέματα κοινωνικής πολιτικής, κα Θεανώ Βρέντζου-Σκορδαλάκη.

Η αντιπεριφερειάρχης χαρακτήρισε επιτακτική την αναγκαιότητα σχεδιασμού και συντονισμού της κοινωνικής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο μέσα από μια σταθερή δομή διαλόγου και ενεργειών, και με σκοπό την εγκαθίδρυση της αρχής της επικουρικότητας σε όλα τα επίπεδα την τοπικής αυτοδιοίκησης, με τη συμμετοχή τόσο της Περιφέρειας όσο και των διευρυμένων Δήμων, αλλά και των κοινωνικών εταίρων.

Η κα Βρέντζου επεσήμανε ότι στόχος της Περιφέρειας Κρήτης είναι η ανάπτυξη ενός Περιφερειακού συντονιστικού φορέα κοινωνικής πολιτικής, ακολουθώντας τη λογική της προώθησης και της ενδυνάμωσης των κοινωνικών υπηρεσιών. Δηλαδή, την καθιέρωση διαβαθμιδικής συνεργασίας με στόχο τη συλλογική προαγωγή καινοτόμων δράσεων κοινωνικής μέριμνας για όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, καθώς και τον περιορισμό του αυξανόμενου φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Πρόταση της κας Βρέντζου είναι, αρχικά, η ανάπτυξη της δράσης των Κοινωνικών Παντοπωλείων σε Παγκρήτιο επίπεδο με την συνεργασία των δήμων, για την στήριξη των άπορων οικογενειών. Επίσης, η ένταξη της Κινητής Μονάδας Προληπτικής Οδοντιατρικής, της Κινητής Μονάδας Μαστογραφίας, αλλά και του Εθελοντικού Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο συγκεκριμένο Περιφερειακό συντονιστικό φορέα, ώστε να επωφεληθούν όλοι οι Δήμοι του νησιού, δίνοντας παγκρήτια εμβέλεια στις πρωτοποριακές αυτές δράσεις.

Επιπλέον, με τη δημιουργία του διαβαθμιδικού Συνδέσμου θα μπορεί να εξετάζεται και άμεσα να προτείνεται η ένταξη σε κοινωνικά προγράμματα και οι τρόποι χρηματοδότησης από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Εξάλλου μέσα στον Απρίλιο, η Περιφέρεια θα έχει ολοκληρώσει το σχέδιο για τη δημιουργία του Συνδέσμου και τον βέλτιστο τρόπο λειτουργίας του ώστε να είναι ευέλικτος και αποτελεσματικός, το οποίο στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στους Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων του νησιού για υποβολή παρατηρήσεων.