Το....προφίλ του Διευθύνοντα Συμβούλου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ "φωτογραφίζει" η τροπολογία με την οποία έγινε αποδεκτή η ίδρυση του ΟΑΚ και ψηφίστηκε απο την Βουλή.

Τι γράφει η τροπολογία που ψηφίστηκε ;

"Ο Διευθύνων Σύμβουλος διαθέτει κατ'ελάχιστον Δίπλωμα Μηχανικού ή πτυχίο Οικονομικών Σπουδών και τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας".

Γνωρίζετε πολλούς Κρητικούς με αυτά τα προσόντα ;

Όμως στην τροπολογία "φωτογραφίζονται" και τα υπόλοιπα πέντε μέλη του Δ.Σ. της ΟΑΚ που θα διοριστούν απο το Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς ορίζεται σαφώς ότι :

"...διαθέτουν Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής συναφές με το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρείας και τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία".

Εαν συνυπολογιστεί πως όλοι θα είναι "κατ'αναλογία απο όλους τους νομούς της Κρήτης".

Τι κάνει νιάου - νιάου στα κεραμίδια ;

Ναπ.Σ.