Την ανάγκη εντονότερης δραστηριοποίησης της Εκκλησίας σε συνεργασία με τους φορείς της Κρήτης για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στους "πτωχούς, νεόπτωχους και μετανάστες" διαπιστώνει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης η οποία σε ανακοίνωσή της ζητά την έγκριση πρόσληψης νέων κληρικών.

Αναλυτικότερα στην ανακοίνωση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, η οποία συνήλθε στο Ηράκλειο σε έκτακτη συνεδρία αναγράφονται τα εξής :

"Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνεδρίας αυτής, συζητήθηκε το θέμα των συνεχώς αυξανομένων προβλημάτων των κοινωνικά αδύνατων συνανθρώπων μας, των πτωχών, των νέοπτωχων, αλλά και των μεταναστών, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στην Μεγαλόνησο. Ιδιαιτέρως, στη δύσκολη οικονομική σημερινή συγκυρία, διαπιστώθηκεν η ανάγκη μεγαλύτερης δραστηροποίησης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, των Ιερών Μητροπόλεων, των Ενοριών και των Εφημερίων της Εκκλησίας Κρήτης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους, τους λοιπούς Φορείς, αλλά και με τους έχοντες και κατέχοντες συνανθρώπους μας, προκειμένου να συνεχισθούν και να αυξηθούν οι δραστηριότητες των Κληρικών μας για τη διανομή γευμάτων, φαρμάκων, ρουχισμού και άλλων απαραιτήτων αγαθών, από τα Φιλόπτωχα Ταμεία, τους Φιλανθρωπικούς Οργανισμούς και τα Ιδρύματα της Εκκλησίας Κρήτης.

Η Ιερά Σύνοδος θεωρεί αναγκαία και απαραίτητη εκτός από την λατρευτική και την κοινωνική διακονία των Ιερέων στις Ενορίες των πόλεων και της πολλαπλώς δοκιμαζομένης υπαίθρου της Κρήτης, κατανοεί όμως και την κρισιμότητα των καιρών και τις δυσκολίες, τις οποίες διέρχεται σήμερα η Χώρα μας, λόγω της οικονομικής κρίσεως. Για το λόγον αυτόν, κρίνεται απαραίτητη η παρουσία και η δράση, έστω και μειωμένου αριθμού, Κληρικών για την κάλυψη των υφισταμένων λειτουργικών, ποιμαντικών και φιλανθρωπικών αναγκών της Εκκλησίας Κρήτης, η δε Ιερά Σύνοδος αποφάσισε να αποστείλει έγγραφο προς τον κ. Ιωάννη Ραγκούση, Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης το οποίο κοινοποιεί στους κ.κ. Υφυπουργούς, οι οποίοι κατάγονται από την Κρήτη, και στους κ.κ. Βουλευτές της Μεγαλονήσου, και να παρακαλεί για την στήριξή τους να υπάρχουν οι Κληρικοί, οι οποίοι θα δραστηριοποιηθούν.

Με το έγγραφο αυτό ζητεί τον διορισμό του ελάχιστου μειωμένου αριθμού των τριανταπέντε (35) νέων Κληρικών για το έτος 2011, προκειμένου να διακονήσουν τις λειτουργικές, ποιμαντικές και κοινωνικές ανάγκες του Λαού του Θεού, κάτω από τις δύσκολες σημερινές συνθήκες."