Με τον νόμο 3861/2010 θεσπίστηκε η εφαρμογή τoυ προγράμματος «Δι@ύγεια» με στόχο την επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας από την πλευρά των φορέων άσκησης της δημόσιας εξουσίας.

Σε απάντηση της παρέμβασης που κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, για τα τεχνικά προβλήματα του συστήματος «Δι@ύγεια», ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μανούσος Βολουδάκης αναφέρει ότι παρατηρούνται πράγματι κάποιες δυσλειτουργίες οι οποίες αντιμετωπίζονται.

Όπως ανέφερε στην παρέμβασή του ο κ. Λ. Αυγενάκης: «Τον τελευταίο καιρό, η εν λόγω ιστοσελίδα (http://diavgeia.gov.gr/) παραμένει ανενημέρωτη και με την τελευταία ανάρτηση να είναι από τον Νοέμβριο του 2011. Έτσι οι πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις αποφάσεις και βάσει του ν.3861/2010 δεν θα εφαρμόζονται εάν δεν λαμβάνουν τον μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης».

«Είναι γεγονός» όπως αναφέρει στην έγγραφη απάντησή του, ο Υπουργός κ. Μ. Βολουδάκης «ότι ο υπερβολικά αυξημένος όγκος δεδομένων και χρηστών που είχε συγκεντρωθεί, καθώς και ο αυξημένος φόρτος χρήσης και επισκεψιμότητας προκαλεί κάποιες φορές καθυστερήσεις στην εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος, ειδικά τις μεσημβρινές ώρες οπού παρατηρείται ο μεγαλύτερος φόρτος χρήσης των εφαρμογών αναρτήσεων και επισκόπησης αποφάσεων και διοικητικών πράξεων. 

Σε κάθε περίπτωση αυτά αντιμετωπίζονται με παρεμβάσεις στα συστήματα, ενώ έχουν γίνει πρόσφατα αναβαθμίσεις στις υποδομές φιλοξενίας των εφαρμογών για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Προγράμματος. Οι προσωρινές δυσλειτουργίες παρουσιάζονται στην εφαρμογή αναζήτησης των αναρτημένων πράξεων και όχι στην εφαρμογή που χρησιμοποιούν οι φορείς για την ανάρτηση».

Τέλος, ο Υφυπουργός κ. Μ. Βολουδάκης υπογραμμίζει ότι: «στόχος του Υπουργείου είναι όχι μόνο η υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του υφιστάμενου Προγράμματος Δι@ύγεια, αλλά κυρίως η αναδιαμόρφωση της δομής και η συνολική αναβάθμιση της λειτουργικότητας του, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία στα πλαίσια του ΕΣΠΑ».