Συντονιστής της πολιτικής για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων ορίστηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Βιρβιδάκης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο κ. Βιρβιδάκης θα είναι αρμόδιος για το συντονισμό των Υπηρεσιών των υπουργείων Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για το θέμα, καθώς επίσης για την επαφή με τις αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, προκειμένου να υπάρξει μια ολοκληρωμένη διαχείριση του ζητήματος.

Σκοπός της απόφασης του Πρωθυπουργού είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών, η συμμόρφωση της χώρας προς τις κοινοτικές υποχρεώσεις και η εκμετάλλευση στο έπακρο των σχετικών κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων.