Τα υφιστάµενα δάνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων δεν θίγονται από τις νέες ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου για την αναµόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του, σύµφωνα µε τροπολογία που κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή, ενώ οι ευνοϊκοί όροι οι οποίοι ισχύουν σήµερα για τα δάνεια στους δηµοσίους υπαλλήλους θα ισχύσουν και για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν ή εγκρίθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του υπό ψήφιση νόµου.

Με το νομοσχέδιο μπαίνει τέλος στους ευνοϊκούς όρους δανειοδότησης που προσφέρει το Ταµείο, προχωρώντας σε διαχωρισµό της δηµόσιας δραστηριότητας της παρακαταθήκης από τις τραπεζικές εργασίες και καταργώντας την επιδότηση των δεύτερων από την πρώτη.

Το σκέλος των τραπεζικών εργασιών θα αποσχισθεί και η νέα εταιρεία που θα δηµιουργηθεί θα οδηγηθεί πιθανότατα σε ιδιωτικοποίηση.

Την Τρίτη, όπως επισημαίνουν Τα Νέα, ξεκαθαρίστηκε ότι οι αλλαγές αυτές δεν θα θίξουν τουλάχιστον όσους έχουν ήδη πάρει δάνειο και όσους έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν αίτηση για δανειοδότηση µέχρι να τεθεί σε ισχύ ο νέος νόµος.

Εκτός από τους δηµοσίους υπαλλήλους, το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων χορηγεί ακόµη πιο ευνοϊκά δάνεια σε πολύτεκνους και ανάπηρους, όπως και στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τους τελευταίους θα συνεχίσει να δανειοδοτεί το νέο Ταµείο, λόγω του κοινωφελούς χαρακτήρα του.

Σε ό,τι αφορά τους πολύτεκνους και τους ανάπηρους, στο νοµοσχέδιο δεν διευκρινίζεται αν θα αναπροσαρµοστούν και γι’ αυτούς τα χαµηλά επιτόκια.

Σηµειώνεται ότι το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων χορηγεί δάνεια προς τους δηµοσίους υπαλλήλους µε επιτόκια περίπου κατά µισή µονάδα χαµηλότερα από τις άλλες τράπεζες.

Για παράδειγμα, το στεγαστικό δάνειο 15 ετών έχει επιτόκιο 5,20% όταν στην αγορά το ίδιο δάνειο προσφέρεται με επιτόκιο από 5,60% έως 7,10%.

Ακόµη χαµηλότερα είναι τα δάνεια που χορηγεί το Ταµείο για τους δικαιούχους σε παραµεθόριες περιοχές αλλά και για τους πολύτεκνους και τους ανάπηρους.

Το πιθανό σενάριο σχετικά µε το µέλλον της νέας εταιρείας πουθα δη µιουργηθεί και θα αφορά τις καθαρά τραπεζικές εργασίες του Ταµείου είναι η ιδιωτικοποίησή του στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήµατος.

ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ δεν έχουν ληφθεί αλλά η κυβέρνηση δεν έχει αποκλείσει το εν λόγω ενδεχόµενο. Τούτο σηµαίνει ότι η τράπεζα αυτή µπορεί να αποτελέσειακόµη ένα κοµµάτι του παζλτων συγχωνεύσεων και αναδιαρθρώσεων του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος.

in.gr

Ακολουθήστε το flashnews.gr στο Google News και την σελίδα μας στο Facebook