Συνεχίζονται τα μαθήματα αλβανικής γλώσσας , που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμαμτος Europe for Diversity, με την υποστήριξη του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Χανίων.

Οι μικροί μαθητές ,ηλικίας 6-12 χρονών, διδάσκονται αλβανική γλώσσα και ιστορία από εκπαιδευτικούς αλβανικής καταγωγής , οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. . Τα μαθήματα διεξάγονται κάθε Τετάρτη, από τις 16.00 έως τις 17.30 , στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων.

Πρόθεση του Δήμου Χανίων, σύμφωνα με την αρμόδια Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας  Χρυσούλα Χατζηδάκη , είναι η ενίσχυση της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας με κάθε πρόσφορο μέσο , καθώς και η υποστήριξη κι ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων , όπως οι οικονομικοί μετανάστες. Τα παιδιά τους, τα περισσότερα  από τα οποία έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα , είναι αναγκαίο να μάθουν την μητρική τους γλώσσα  και ο Δήμος Χανίων συμβάλει στην επιτυχία της προσπάθειας αυτής.