Η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Ηρακλείου απέστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό για την κατάργηση του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Κρήτης.

Η ΟΑΣΝΗ τονίζει πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο "θα ακυρώσει την εξαγωγική δυναμική μιας ιδιαίτερα εξωστρεφούς περιοχής της χώρας , της Κρήτης" και ζητά "την απόσυρση του προτεινόμενου οργανογράμματος και την αναβάθμιση του Περιφερειακού Κέντρου Κρήτης".

Η επιστολή αναλυτικά:

"Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ ,

Η παραγωγή προϊόντων ποιότητας , αποτελεί βασικό πυλώνα ανάταξης του πρωτογενούς τομέα , προϋπόθεση αύξησης της εξωστρέφειας , των εξαγωγικών επιδόσεων και της προστιθέμενης αξίας του . 

Οι βασικές ελεγκτικές δομές που διασφαλίζουν την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων , είναι τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου που λειτουργούν σε οκτώ περιοχές της χώρας .

Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε η πρόταση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ , η οποία εισηγείται την κατάργηση των τεσσάρων κέντρων της Νοτίου και Δυτικής Ελλάδας , συμπεριλαμβανομένου και του Περιφερειακού Κέντρου Κρήτης που εδρεύει στο Ηράκλειο .

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο , εκτός των άλλων, θα οδηγούσε :

- Στη διάλυση του δικτύου σταθμών και δειγματοληψιών που διενεργούνται στα βασικά προϊόντα της Κρήτης , δηλαδή αμπέλι, ελιά , εσπεριδοειδή , μηλοειδή, πατάτα και κηπευτικά τα οποία εντάσσονται σε ετήσια προγράμματα γεωργικών προειδοποιήσεων και καλύπτουν τις απαιτήσεις φυτοπροστασίας χιλιάδων γεωργών .

- Στην κατάργηση του Γραφείου Φυτουγειονομικού Ελέγχου , αρμόδιου για τον έλεγχο των εισαγόμενων φυτών , φυτικών προϊόντων , σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, καταλληλότητας των υλικών συσκευασίας , καθώς επίσης και ελέγχων νωπών προϊόντων που διακινούνται στην εσωτερική αγορά , ελέγχων υπολειμμάτων και διακίνησης φυτοφαρμάκων .

- Στη διάλυση του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου αρμοδίου για τους ελέγχους υπερκατεψυγμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης , προστασίας του καταναλωτή από τις προδιαγραφές διακινούμενων οπωροκηπευτικών , καθώς επίσης και ελέγχους που αφορούν δημητριακά και όσπρια .

- Στην κατάργηση των δυο διαπιστευμένων εργαστηρίων του νησιού που καλύπτουν τις ανάγκες αναλύσεων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και ποιότητας τροφίμων .

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η ανάγκη για μια ευρεία αναδιοργάνωση των κρατικών υπηρεσιών , δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε πρόχειρες επιλογές και αποφάσεις αλλά σε ένα καλύτερο και πιο αποτελεσματικό κράτος . 

Η πρόταση για την κατάργηση του Περιφερειακού Κέντρου Κρήτης , η οποία ,εξ όσων γνωρίζουμε , λήφθηκε από μια ομάδα έξι υπαλλήλων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ενός από τη Διεύθυνση Διοικητικού του ΥΠΑΑΤ , αγνοεί τις ανάγκες και προϋποθέσεις ανάταξης της πραγματικής οικονομίας , δεδομένου ότι :

- Θα ακυρώσει την εξαγωγική δυναμική μιας ιδιαίτερα εξωστρεφούς περιοχής της χώρας , της Κρήτης

- Θα επιτρέψει την ανεξέλεγκτη εισαγωγή τροφίμων από τρίτες χώρες

- Θα υπονομεύσει την εφαρμογή του νέου νόμου για την ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων , η οποία προϋποθέτει τη λειτουργία του εν λόγω Περιφερειακού Κέντρου και θα πλήξει την αξιοπιστία των στοιχείων που αποστέλλει η χώρα στις υπηρεσίες της Ε.Ε.

- Θα υπονομεύσει το κύρος των Ελληνικών προϊόντων και την ασφάλεια του καταναλωτή, σε περιόδους συχνών διατροφικών κρίσεων και σκανδάλων

Για όλους τους παραπάνω λόγους , κρίνουμε επιβεβλημένη την απόσυρση του προτεινόμενου οργανογράμματος και την αναβάθμιση του Περιφερειακού Κέντρου Κρήτης ."