Ψήφισμα στον Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου απέστειλε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου για το χρηματικό έλλειμμα στο ταμείο του πρώην Δήμου Νεάπολης

Στο ψήφισμα , το οποίο κοινοποιείται και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών αναφέρεται :

"Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης /03/2011, ο Δήμαρχος κ. Κουνενάκης, ενημέρωσε το σώμα, ότι αν και από τα μέσα Φεβρουαρίου ζήτησε από τη γραμματεία της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης να οριστούν επιθεωρητές προκειμένου να πραγματοποιήσουν οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο, στον πρώην Δήμο Νεάπολης, που σήμερα αποτελεί τη δημοτική ενότητα Νεάπολης στον Καλλικράτειο Δήμο Αγίου Νικολάου, τούτο δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. Στον πρώην Δήμο Νεάπολης δεν παραδόθηκαν τα χρηματικά διαθέσιμα από την αρμόδια ταμία και διαπιστώθηκε έλλειμμα της τάξεως των 800.000-1.000.000 Ευρώ.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες :

1.Έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση (την οποία διενήργησε υπάλληλος του Δήμου Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με την αριθ. 109/2011 απόφαση του Δημάρχου και) η οποία έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στον Δήμαρχο.
2.Έχουμε καταθέσει το πόρισμα της Ε.Δ.Ε. στην Εισαγγελέα Λασιθίου και ήδη έχει δοθεί εντολή για προκαταρκτική εξέταση.
3.Έχουμε στείλει έγγραφο στο ελεγκτικό συνέδριο για ορισμό ελεγκτού για το ίδιο θέμα.
4.Έχουμε στείλει όπως και ανωτέρω αναφέρθηκε έγγραφο στο γενικό γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης (κ. Καρούντζο) για τον ορισμό οικονομικών επιθεωρητών, ο οποίος με το από 28-2-2011 έγγραφό του έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο Οικονομικών.

Επειδή έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από τη δημοσιοποίηση του συμβάντος, παρακαλούμε όπως με δική σας παρέμβαση επιταχυνθούν οι διαδικασίες, έτσι ώστε η υπόθεση να διαλευκανθεί πλήρως, να αποδοθούν και να καταλογιστούν οι ευθύνες όπου και σε όποιους υπάρχουν και να λάμψει η αλήθεια προς πάσα κατεύθυνση. Η τοπική κοινωνία είναι ανάστατη, ζητάει απαντήσεις επιτακτικά και δεν βλέπει αποτελέσματα.

Επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό κι εμείς σαν Δημοτική αρχή προσπαθούμε αλλά δεν μπορούμε να επισπεύσουμε τις διαδικασίες, αλλά και γιατί η καθυστέρηση δημιουργεί παραφιλολογία, σπιλώνει πρόσωπα και συνειδήσεις, με δεδομένη την ευαισθησία σας για τη διαφάνεια και την ορθή και γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης, σας παρακαλούμε να ενεργήσετε τα δέοντα ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ελέγχου και απονομής δικαιοσύνης
".