Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Μάριος Σαλμάς, απαντώντας στην Ολομέλεια της Βουλής στην Επίκαιρη Ερώτηση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Είναι γνωστό το ενδιαφέρον σας για τα θέματα Υγείας της περιοχής σας, ειδικά για το θέμα του Βενιζέλειου Νοσοκομείο. Εξάλλου και στο γραφείο μου που έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές, έχετε δείξει έντονα την αγωνία σας για τα νοσηλευτικά ιδρύματα του Ηρακλείου.

Κανείς δεν σκέπτεται την υποβάθμιση του Βενιζέλειου Νοσοκομείου. Το Βενιζέλειο – Πανάνειο Νοσοκομείο, είναι νοσοκομείο αιχμής, έχει ιστορία, έχει καλούς δείκτες και η συγχώνευση έγινε για την αναβάθμιση και όχι την υποβάθμιση.

Βέβαια, πλέον είναι και στο χέρι των διοικήσεων, δηλαδή της Υγειονομικής Περιφέρειας αλλά και του Διοικητή του Νοσοκομείου να αναβαθμιστούν οι κλινικές και οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

Δεσμεύομαι και σας εγγυώμαι ότι δεν θα υποβαθμιστεί το Βενιζέλειο Νοσοκομείο αντίθετα έχει δοθεί έμφαση και οδηγίες για να αναβαθμιστεί.

Ακολουθήθηκαν επακριβώς όλα τα αιτήματα των φορέων, των Διοικήσεων και των υγειονομικών μονάδων για τους νέους οργανισμούς.

«Είναι γνωστό το ενδιαφέρον σας για τα θέματα Υγείας της περιοχής σας, ειδικά για το θέμα του Βενιζέλειου Νοσοκομείο. Εξάλλου και στο γραφείο μου που έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές, έχετε δείξει έντονα την αγωνία σας για τα νοσηλευτικά ιδρύματα του Ηρακλείου.

Κανείς δεν σκέπτεται την υποβάθμιση του Βενιζέλειου Νοσοκομείου. Το Βενιζέλειο – Πανάνειο Νοσοκομείο, είναι νοσοκομείο αιχμής, έχει ιστορία, έχει καλούς δείκτες και η συγχώνευση έγινε για την αναβάθμιση και όχι την υποβάθμιση.

Βέβαια, πλέον είναι και στο χέρι των διοικήσεων, δηλαδή της Υγειονομικής Περιφέρειας αλλά και του Διοικητή του Νοσοκομείου να αναβαθμιστούν οι κλινικές και οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου.

Δεσμεύομαι και σας εγγυώμαι ότι δεν θα υποβαθμιστεί το Βενιζέλειο Νοσοκομείο αντίθετα έχει δοθεί έμφαση και οδηγίες για να αναβαθμιστεί.

Ακολουθήθηκαν επακριβώς όλα τα αιτήματα των φορέων, των Διοικήσεων και των υγειονομικών μονάδων για τους νέους οργανισμούς.
Η παρέμβαση του Λ.Αυγενάκη
για το Βενιζέλειο

«Με αφορμή την παρέμβαση που κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου Λ.Αυγενάκης για την αύξηση των θέσεων των νοσηλευτών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Βενιζέλειο-Πανάνειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, ο Ηρακλειώτης βουλευτής επισημαίνει και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Βενιζέλειο, τα οποία προκύπτουν και από το νέο Οργανόγραμμα που αλλάζει τη δομή και τη λειτουργία του Νοσοκομείου.

Κύριε Υπουργέ,
σαφώς, πρέπει να γίνει άμεσα πιο λειτουργική, πιο οικονομική και πιο αποτελεσματική η δομή των νοσοκομειακών ιδρυμάτων της χώρας μας, χωρίς όμως να επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση την αποδυνάμωση των νοσοκομειακών δομών ή την οποιαδήποτε έκπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, από άνευ σχεδιασμού συγχωνεύσεις.

Η συνένωση των δύο μεγάλων νοσοκομείων του Ηρακλείου, του ΠΑΓΝΗ και του Βενιζέλειου θα είναι μία συγχώνευση πρωτοφανούς μεγέθους για τα νοσοκομειακά χρονικά της Ελλάδας, τελικής συνολικής δυναμικότητας 1200 κλινών. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της υλοποιούμενης συνένωσης, αρκεί να αναφερθεί ότι από πλευράς αριθμού νοσηλευομένων ασθενών και ημερών νοσηλείας, το αποτέλεσμα θα ήταν ταυτόσημο με το αντίστοιχο της θεωρητικής συνένωσης των νοσοκομείων «Αττικό» και «Αλεξάνδρας» της Αθήνας.

Όσον αφορά στο καθαρά διοικητικό μέρος (προμήθειες αναλωσίμων, εξοπλισμού κλπ), ορθώς γίνεται η ενοποίηση των διαδικασιών από κοινή διοικητική διαδικασία και από κοινή υπηρεσία μέσω κοινού Τμήματος Προμηθειών.

Αλλά, η ενοποίηση των διαδικασιών παροχών υγείας (δηλαδή των ιατρικών και νοσηλευτικών τμημάτων) είναι πιο πολύπλοκη διαδικασία και δεν περιγράφεται με σαφήνεια στο νόμο 4052/12.

Κύριε Υπουργέ,

πως θα συνενωθούν δύο νοσοκομεία που τελούν κάτω από διαφορετική θεσμική λειτουργία, όταν το προσωπικό του ΠΑΓΝΗ υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας ενώ παρέχει κλινικό και ιατρικό έργο, ενώ του Βενιζέλειου ανήκουν στο ΕΣΥ, συνεπώς στο Υπουργείο Υγείας.

Με ποια διαδικασία και σε ποια κλινική θα τοποθετηθούν οι ειδικευόμενοι γιατροί, καθώς υπάρχει ασάφεια σε σχέση με τη διαδικασία τοποθέτησής τους μέσα από κοινή λίστα;

Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι διαφορετικής επαγγελματικής κατάρτισης (διετούς εκπαίδευσης (ΔΕ), από ΤΕΙ (ΤΕ) και από ΑΕΙ (ΠΕ), με μη σαφές καθηκοντολόγιο και σαφείς αρμοδιότητες στο Βενιζέλειο, ενώ στο ΠΑΝΓΗ το πρόβλημα είναι μικρότερο. Το ερώτημα είναι πως θα γίνει ή ενσωμάτωση των νοσηλευτών με διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο μέσα στον καινούργιο οργανισμό;

Κύριε Υπουργέ,
δεν πρέπει να περνά από το μυαλό όλων μας σε καμία περίπτωση, η διαγραφή της προσφοράς και της ιστορίας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου όλα αυτά τα χρόνια. Είναι αδιανόητο για όλους εμάς που έχουμε επισκεφθεί το Νοσοκομείο, η μερική ή συνολική απορρόφησή του.

«Κύριε Υπουργέ,
Η διαδικασία της ενοποίησης θα πρέπει να έχει ξεκάθαρα κριτήρια και σαφείς στόχους και στα οποία τουλάχιστον πρέπει να συμπεριλαμβάνεται, η βελτίωση ή τουλάχιστον η μη επιδείνωση του επιπέδου παροχής υπηρεσιών υγείας στον καλυπτόμενο πληθυσμό, η μείωση του κόστους, η ορθολογική αξιοποίηση του υπάρχοντος αξιόλογου ιατρικού δυναμικού και ο σεβασμός της ιστορικότητας και του ρόλου ενός εκάστου ιδρύματος.

Η προκήρυξη των θέσεων των συντονιστών διευθυντών στα μεγάλα τμήματα του ΕΣΥ (άρα και στο «Βενιζέλειο- Πανάνειο») θα προωθήσει την αξιοκρατική αξιοποίηση του έμψυχου υλικού. Η αξιοποίηση μέσα στο σύστημα - χωρίς την προκήρυξη νέων θέσεων - μπορεί να γίνει με εσωτερική κρίση από τη Διοίκηση για θέσεις Συντονιστών Διευθυντών, ιατρών από τους υπηρετούντες με βάση τα προσόντα κατ΄ αντιστοιχία με τα οριζόμενα από τον νόμο 2519/1997.

Ακόμη, μπορεί να επιτευχθεί η επίλυση υπαρχόντων και γνωστών δυσλειτουργιών σε συγκεκριμένα (λίγα) κλινικά τμήματα των δύο νοσοκομείων. Αυτό θα μπορούσε να επιλυθεί με επιλεκτική και τεκμηριωμένη απόσπαση ιατρικού προσωπικού από το ένα νοσοκομείο στο άλλο ή/και πλήρη συνένωση υπό κοινή διεύθυνση.

Επιπλέον, θα πρέπει να εξετάσουμε το γεγονός ότι ενώ τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που παρέχουν κλινικό και ιατρικό έργο σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του ΕΣΥ, να υπάγονται στην δικαιοδοσία του Υπουργείου Υγείας, και μόνο ως προς το Διδακτικό και Ερευνητικό τους έργο να υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας.

Πολλοί από τους ειδικευόμενους έχουν ήδη εκπληρώσει μέρος της θητείας τους και προσέρχονται, χωρίς να είναι ξεκαθαρισμένο που - βάσει διαδικασίας- θα τοποθετηθούν, για το υπόλοιπο της θητείας τους.

Κύριε Υπουργέ,
η διασύνδεση των δύο νοσοκομειακών ιδρυμάτων σε στοχευμένες ιατρικές υπηρεσίες είναι εφικτή και θεμιτή.

Είναι θεμιτή εφόσον αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες που παρέχονται, μειώνεται το κόστος λειτουργίας χωρίς να επιβαρύνεται η ποιότητα, επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και γίνεται με σεβασμό στην ιστορία και τη "φυσιογνωμία " του "Βενιζελείου-Πανάνειου" Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Για να επιτευχθούν όλα αυτά είναι απαραίτητη η ύπαρξη σχεδίου. Είναι βέβαιο ότι οτιδήποτε πρέπει να γίνει για την αναδιάρθρωση της Υγείας, θα πρέπει να γίνει με τρόπο ορθό, μεθοδικό, ρεαλιστικό και συντονισμένο. Και αυτή η λογική με βρίσκει σύμφωνο και είμαι ανοιχτός να συζητήσω, να προτείνω και να συνδράμω».