Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ακούω, Βλέπω και Μιλώ στην Πόλη μου», πραγματοποιήθηκαν δύο βιωματικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα τη «διαφορετικότητα». 

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου του 2012 και στις 9 Μαρτίου 2013 με τη συμμετοχή συνολικά 52 δασκάλων και νηπιαγωγών. 

Σε αυτά συμμετείχαν και μέλη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Παιδείας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. Την ευθύνη για το συντονισμό της δράσης είχαν το Εργαστήριο Διαπολιτισμικής Αγωγής και Δράσης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Σκοπός του Σεμιναρίου ήταν η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των συμμετεχόντων σε θέματα σχετικά με το σεβασμό στη διαφορετικότητα και την ανάπτυξη διαπολιτισμικής επικοινωνίας και δράσης.