Σεμινάριο με θέμα «Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα εξωστρέφειας» θα υλοποιήσει το Επιμελητήριο Χανίων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του σεμιναρίου η συμπλήρωση τμήματος 25 ατόμων.

Προϋπόθεση Συμμετοχής:

Να είσαι εργαζόμενος σε ΜΜΕ ή αυτοαπασχολούμενος ή επιχειρηματίας, με στόχο την διεθνοποίηση.

Το πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης, με σκοπό την Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού, των ΜΜΕ και των Επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας. Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα είναι επιδοτούμενη με 5 € (μεικτά) ανά ώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Χανίων τηλ. 28210-52329 κ. Ματαλιωτάκη 12:00 – 14:00.