Η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλεί τους ιδιοκτήτες ξενοδόχους, μέλη της Ένωσης , να παρευρεθούν στην τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 και ώρα 18:00 π. μ στο ξενοδοχείο Minoa Palace.

Τα θέματα γενικής συνέλευσης είναι:

• Απολογισμός των πεπραγμένων Διοίκησης για το 2012 και έγκριση προϋπολογισμού για το 2013

• Τροποποιήσεις του άρθρου 4 παρ. 1,άρθρου 6, άρθρου 9 παρ.3,5, 13, και 14, άρθρο 10 παρ.4 , άρθρο 11 παρ. 1 και άρθρο 12 του καταστατικού καθώς και να προστεθεί νέο άρθρο στο καταστατικό

• Ανοιχτή συζήτηση και ερωτήσεις για θέματα του κλάδου

Ως ημερομηνία πρώτης τακτικής γενικής συνέλευσης είχε ορίστεί, η 20η Μαρτίου 2013 ημέρα Τετάρτη στον ίδιο τόπο και χρόνο.

Λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε οπωσδήποτε σε αυτήν την συνέλευση, κατά την οποία (ήτοι είτε στην πρώτη είτε σε τυχόν επαναληπτική) απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.19 του καταστατικού παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Ένωσης και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Αμέσως μετά την γενική συνέλευση θα ακολουθήσει η παρουσίαση του Ελληνικού Πρωινού Κρήτης, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.