Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμφωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε το ΠΚΠΦ & ΠΕ Ηρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής όσον αφορά τους εχθρούς- ασθένειες του Αμπελιού:

Ο χειμώνας που πέρασε ήταν σχετικά ήπιος χωρίς σημαντικές βροχές.

Η βλάστηση των αμπελώνων στις πρώιμες περιοχές σταδιακά έχει ξεκινήσει εδώ και 10 ημέρες. Μεταξύ των αμπελώνων παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές στην έναρξη της βλάστησης. Γενικά, όσον αφορά την ποικιλία σουλτανίνα, στην πρώιμη – παραλιακή ζώνη καταγράφεται μέχρι και τη έναρξη εμφάνιση των πρώτων φύλλων, στην μεσοπρώιμη περιοχή από το στάδιο που τα μάτια ανοίγουν ενώ στην όψιμη ζώνη τα μάτια ξεκινούν να φουσκώνουν. Με την έναρξη της βλάστησης συνιστώνται και οι πρώτες επεμβάσεις.

• Για τη Φόμοψη

Πρόκειται για ασθένεια ξύλου. Η ημερομηνία ψεκασμού καθορίζεται με το βλαστικό στάδιο του εκάστοτε αμπελώνα και συγκεκριμένα όταν το μήκος βλάστησης είναι περίπου 1-3 εκ.. Η ασθένεια μολύνει μόνο την ακραία τρυφερή βλάστηση και με υγρό καιρό. Οι συχνοί νοτιάδες και οι χαμηλές σχετικές υγρασίες που επικράτησαν δεν την ευνόησαν έως τώρα, όμως η εποχή χαρακτηρίζεται από καιρική αστάθεια και συνίσταται ιδιαίτερη προσοχή. Έχουν παρατηρηθεί προσβολές σε κληματίδες, κυρίως σε αμπελώνες για παραγωγή επι-τραπέζιου σταφυλιού.
Παρακολουθείτε ανελλιπώς τα δελτία καιρού. Σε αμπελώνες που κατά το κλάδεμα διαπι-στώθηκε η ασθένεια συνιστώνται να γίνονται δύο ψεκασμοί. Ο πρώτος ψεκασμός στην έξοδο των φύλλων και ο δεύτερος όταν εμφανίζονται τα πρώτα φύλλα.

• Για το Ωϊδιο

Είναι ασθένεια που ευνοείται από τις κλιματικές συνθήκες της Κρήτης και εμφανίζεται κάθε χρόνο. Η προστασία πρέπει να αρχίζει από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων μέχρι την εμφάνιση σταφυλιών ώστε να μειωθούν σημαντικά οι θερινές προσβολές. Κατάλληλος χρόνος αντιμετώπισης, όταν η βλάστηση έχει μήκος 5 - 6 εκατoστά.

• Για τον Περονόσπορο

Παρά την παρατεταμένη ανομβρία και τους συχνούς νότιους ανέμους (συνθήκες που δεν ευνοούν τον περονόσπορο) η ασθένεια εμφανίστηκε κατά θέσεις σε εγκαταλειμμένα αμπέλια της βόρειας παραλιακής ζώνης με αναπτυγμένη βλάστηση.
Αμπέλια της βόρειας παραλιακής με προχωρημένη βλάστηση είναι επιδεκτικά για μόλυνση και θα πρέπει να επιτηρούνται συστηματικά. Αν διαπιστωθούν συμπτώματα θα πρέπει να γίνει άμεσα ψεκασμός. Η επέμβαση που πρέπει να γίνει για τη φόμοψη με την έναρξη της βλάστησης δρα προστατευτικά και για τον περονόσπορο.

• Για το Θρίπα της αμπέλου

Με την έκπτυξη των οφθαλμών εμφανίζονται τα πρώτα ακμαία. Από δειγματοληψίες σε αμπελώνες της πρώιμης ζώνης δεν έχει επισημανθεί ακόμα η παρουσία τους. Για την εξέλιξη του εντόμου θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.

• Για την Ερίνωση

Το άκαρι έκανε ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία του την περασμένη χρονιά. Οι ζημιές που προκαλούνται δεν έχουν οικονομική επίπτωση στην παραγωγή. Επέμβαση συνιστάται με βρέξιμο θείο κατά το φούσκωμα των ματιών μόνο σε αμπελώνες με πολύ σοβαρές προσβολές στο φύλλωμα την περασμένη περίοδο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από αμπελώνες στους οποίους έχει γίνει χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγή μπορών να ενημερώνονται και από το site www.minagric.gr του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.