Ο πρόεδρος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου κ. Αντρέας Αρτέμης έκανε σήμερα την εξής δήλωση:

"Η Τράπεζα Κύπρου παρακολουθεί με αγωνία τις δραματικές εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία και το τραπεζικό μας σύστημα.

Απευθύνουμε δραματική έκκληση προς την πολιτική ηγεσία του τόπου να αναλογιστεί τις ευθύνες που βαραίνουν όλους μας για το πού οδηγείται η κυπριακή οικονομία.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους, πολίτες και πολιτικούς, και ιδιαίτερα από τα 56 μέλη του κοινοβουλίου ότι, από τη στιγμή που διαφάνηκε ότι δεν υπάρχουν άμεσες εναλλακτικές λύσεις, δεν θα πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στην υιοθέτηση της πρότασης του Eurogroup για επιβολή του όποιου τέλους επί των καταθέσεων πέραν των €100,000 απαιτείται, για την σωτηρία του τραπεζικού μας συστήματος.

Θα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες ότι τυχόν κατάρρευση του τραπεζικού τομέα οδηγεί μέχρι και στην ολική απώλεια όλων ανεξαιρέτως των καταθέσεων που υπερβαίνουν τις €100,000 καθώς και στην άμεση εκποίηση των εξασφαλίσεων που συνοδεύουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Αυτό σημαίνει το άμεσο κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων. Σημαίνει την άμεση απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας, όχι μόνο στον τραπεζικό κλάδο. Η λύση αυτή θα οδηγήσει σε κοινωνική αναταραχή που δεν θα προκληθεί μόνο από την αυξημένη ανεργία, αλλά και από την απώλεια ακίνητης και άλλης περιουσίας χιλιάδων συμπολιτών μας, μέσω των εκποιήσεων.

Επισημαίνουμε τέλος, ότι τυχόν επιστροφή στην κυπριακή Λίρα θα σημαίνει σημαντική απώλεια της αξίας όλων των περιουσιακών στοιχείων όλων των πολιτών οδηγώντας σε ένα φαύλο κύκλο υποτιμήσεων και υπερπληθωρισμού."