Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), επισημοποίησε την συμμετοχή της στην ομάδα που θα διερευνήσει εάν τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εμπλέκονται σε διαδικασίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι θα συμμετάσχει σε αυτήν την ομάδα παράλληλα με τον διεθνή ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο, αλλά η δραστηριότητά της θα επικεντρωθεί αποκλειστικά και μόνον στον έλεγχο του κυπριακού τραπεζικού τομέα, προκειμένου να διαπιστώσει αν λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Η MONEYVAL διευκρινίζει ότι, σχετική πρόσκληση για την συμμετοχή της σ' αυτήν την ομάδα δέχθηκε από τον πρόεδρο του Eurogroup (για λογαριασμό των θεσμικών οργάνων της τρόικας), στα πλαίσια της αξιολόγησης για το εάν χρειάζεται η Κύπρος βοήθεια από την Ευρωζώνη.

in.gr