Προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες εργασίες του 2ου υποέργου, Κατασκευή τμήματος Λάκκοι – Ομαλός, του έργου Βελτίωση οδικού άξονα Φουρνές - Λάκκοι – Ομαλός, είναι απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στην αναφερόμενη στο θέμα επαρχιακή οδό, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.

Η διακοπή της κυκλοφορίας αρχίζει από τη Πέμπτη 28 – 3 – 2013, και αφορά το τμήμα από τον οικισμό των Λάκκων έως το οροπέδιο του Ομαλού.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών, η διακοπή της κυκλοφορίας θα διαρκέσει για δέκα ημέρες και θα παραταθεί εφόσον δυσμενείς καιρικές συνθήκες εμποδίσουν την πρόοδο του έργου.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στον τόπο του έργου μπορεί να γίνεται μέσω υπαρχόντων αγροτικών – δημοτικών δρόμων που παρακάμπτουν την θέση των έργων.

Η κυκλοφοριακή σύνδεση από την περιοχή των Χανίων και του Βόρειου οδικού άξονα γενικότερα προς την περιοχή του Ομαλού θα μπορεί να διεξάγεται μέσω του δρόμου Αλικιανός – Πρασσές – Σέμπρωνας – Πέτρα Σελί - Ομαλός.