Οι βουλευτές Ηρακλείου Μιχάλης Κριτσωτάκης και Μαρία Διακάκη, κατέθεσαν Αναφορά την Επιστολή του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου με την οποία επισημαίνουν ότι «οι τρεις εγκαταστάσεις του Ε.Α.Κ.Η. (κολυμβητήριο, στάδιο, κλειστό γυμναστήριο) είναι οι μοναδικές που έχουν απομείνει στην πόλη του Ηρακλείου για την εξυπηρέτηση του Σωματειακού, Μαζικού Σχολικού και όλων των μορφών Αθλητισμού με κοινωνικό χαρακτήρα», θεωρούν επιτακτική την ανάγκη «για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του αθλητισμού στην πόλη μας οι εγκαταστάσεις αυτές να διατηρηθούν υπό την εποπτεία της Πολιτείας…με πρόσβαση σε όλους, άμεση και με ελάχιστο κόστος» και τονίζουν πως «ήδη με τις προτάσεις μας, οι οποίες συνοδεύονται από μελέτες για εξεύρεση εναλλακτικού τρόπου θέρμανσης των εγκαταστάσεων, η λειτουργία τους θα καταστεί οικονομικότερη και βιώσιμη».

Σε απάντησή του ο Υφυπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού Γ. Ιωαννίδης τονίζει πως δεν περιλαμβάνεται στις προθέσεις του Υπουργείου η παραχώρηση του Ε.Α.Κ. Ηρακλείου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και κατ’ επέκταση στην Ανώνυμη Εταιρεία που έχει ιδρυθεί από το Δήμο Ηρακλείου κάτι που θα σήμαινε επιβαρύνσεις για τους χρήστες των εγκαταστάσεων.

Η απάντηση του Υφ. Αθλητισμού αναλυτικά:

«Ως πολιτική ηγεσία του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υφυπουργείου, θεωρούμε ότι η λειτουργία των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που κατασκευάστηκαν με θυσίες του ελληνικού λαού και που υπάγονται στη δικαιοδοσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αποσκοπεί πρώτιστα στην εξυπηρέτηση των Αθλούμενων νέων μας αλλά και κάθε άλλου πολίτη, χωρίς περιορισμούς διακρίσεις ή αποκλεισμούς.

Για το λόγο αυτό, παρά τις πολλές αντιξοότητες, προβαίνουμε καθημερινά στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να παραμένουν διαρκώς ανοικτές και διαθέσιμες, προς, δε, τις διοικήσεις όλων των ΕΑΚ έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες ότι οφείλουν να διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων, εξαντλώντας κάθε περιθώριο ώστε να μην επιβάλλεται αντίτιμο στους αθλητές και τους αθλητικούς συλλόγους.

Ύστερα από την παραπάνω ξεκάθαρη θέση μας, και για όσα συγκεκριμένα αναφέρονται στην αναφορά επιστολή της Διοίκησης του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου, Κατηγορηματικά δηλώνουμε ότι δεν περιλαμβάνεται στις προθέσεις μας η παραχώρηση του Ε.Α.Κ. Ηρακλείου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η θέση μας αυτή δεν προκύπτει, φυσικά, από το βαθμό διαχειριστικής ικανότητας του συγκεκριμένου Ο.Τ.Α, αλλά από το γεγονός ότι φορέας διαχείρισης ενδεχόμενης παραχώρησης θα ήταν η Ανώνυμη Εταιρεία που έχει ιδρυθεί από το Δήμο Ηρακλείου, αποκλειστικά για την εκμετάλλευση και των λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων δημοτικού ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα είναι γνωστό ότι κάθε ανώνυμη εταιρεία εφαρμόζει ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια διαχείρισης που αποσκοπούν στο λεγόμενο επιχειρηματικό κέρδος, που σημαίνει επιβαρύνσεις για τους χρήστες των εγκαταστάσεων.

Επιπρόσθετα την άποψή μας ενισχύει και η εμπειρία του παρελθόντος, όταν η Υ.Α. 19750/1998 (Φ.Ε.Κ. 1042/Β/1998) κατέταξε τα, έως τότε εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Α., αθλητικά κέντρα σε γυμναστήρια εθνικής και δημοτικής σημασίας, με αποτέλεσμα πολλά από τα τελευταία σήμερα να υπολειτουργούν ή να μη λειτουργούν καθόλου, γεγονός που είχε αρνητικέ επιπτώσεις στην προώθηση και ανάπτυξη τόσο του μαζικού όσο και του σωματειακού Αθλητισμού.

Τέλος, συμφωνούμε πλήρως με το σκεπτικό του Π.Δ. 53/1998, με το οποίο διατηρήθηκε η εποπτεία της Γ.Γ.Α. σε 28 αθλητικά κέντρα, σε όλη την επικράτεια, δηλαδή: «Τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα… εξυπηρετούν αθλητικούς σκοπούς και είναι εθνικού και πανελλήνιου χαρακτήρα».