Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τους επαγγελματίες - μέλη του που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, των οποίων οι ταυτότητες (άδειες) έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2012, ότι δίνεται παράταση για την ανανέωσή τους έως 15 Απριλίου 2013.Η νέα αυτή ημερομηνία είναι οριστική και δεν θα υπάρξει νέα παράταση.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Επιμελητήριο Ηρακλείου, υπεύθυνη κα. Βελιβασάκη τηλ: 2810 247023.

Υπενθυμίζεται ότι «τα συμβόλαια επαγγελματικής αστικής ευθύνης έχουν ετήσια διάρκεια και θα πρέπει, άμα τη λήξει τους, να προσκομίζονται άμεσα στο Επιμελητήριο τα νέα συμβόλαια σε πρωτότυπη μορφή, στην αντίθετη δε περίπτωση οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία είναι ιδιαιτέρως επαχθείς και αφορούν τη διαγραφή των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από τα τηρούμενα μητρώα του Επιμελητηρίου».