Η πληρωμή από το ΙΚΑ του Δωροσήμου Πάσχα 2011 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα γίνει στις 12, 13, 14, 18, 19, 20, 27, 28 Απριλίου 2011 και 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12 Μαΐου 2011 και κατά τις ώρες 3:00μμ με 6:00 μμ από το Περιφερειακό υποκατάστημα ΙΚΑ Ηρακλείου στον Εσταυρωμένο.

Δικαιολογητικά πληρωμής Δωροσήμου:

1. ΔΑΤΕ, Ασφαλιστικό Βιβλιάριο ή βιβλιάριο εντολών ασφάλισης
2. Αστυνομική ταυτότητα ( Διαβατήριο για τους αλλοδαπούς)
3. Βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου για τους νέους Οικοδόμους (από 4/2/2002).