Την καταβολή ΦΠΑ σε μια η δύο δόσεις εξετάζει να επαναφέρει το υπουργείο Οικονομικών αν και αρχικά είχε πάρει πίσω τη σχετική ρύθμιση, αφήνοντας όμως ανοιχτή
την εξόφλησή του, σε όσες το δυνατόν περισσότερες μηνιαίες δόσεις στους οφειλέτες που δεν έχουν παρελθόν ασυνέπειας.

Κατά τον τρόπο αυτό ένα μεγάλο μέρος των επαγγελματιών αναμένεται να οδηγηθεί σε αντίστοιχες ρυθμίσεις που ενδέχεται να καταστούν ευνοϊκότερες από τις 3 μηνιαίες που ίσχυαν τουλάχιστον μέχρι σήμερα.

Δηλαδή την καταβολή με την δήλωση του αρχικού 40% και στη συνέχεια 30% και 30% αντίστοιχα την τελευταία εργάσιμη του δευτέρου και τρίτου μήνα κάθε τριμήνου με μηνιαία προσαύξηση 2%. Σύμφωνα όμως με αυτή τη ρύθμιση οι οφειλέτες που θα την έχαναν θα έχαναν οριστικά και κάθε δικαίωμα για τρεις περιόδους να μπουν σε σχετική ρύθμιση.

Ο νέος σχεδιασμός για την είσπραξη του ΦΠΑ προβλέπει να γίνεται δήλωση από τους ελεύθερους επαγγελματίες είτε τις επιχειρήσεις μέχρι την 20η μέρα του μήνα που έπεται της εκάστοτε φορολογικής περιόδου πληρώνοντας τουλάχιστον 10 ευρώ.

Η εξόφληση του ποσού που βεβαιώνεται θα γίνεται εντός των 10 επομένων ημερών , δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται της φορολογικής περιόδου. Επίσης προβλέπεται να γίνεται σε δύο δόσεις η πρώτη εντός των 10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης και μέχρι το τέλος του μήνα και η δεύτερη μέχρι το τέλος του δεύτερου μηνός με προσαύξηση 2%.

Αυτές οι ρυθμίσεις υποχρεώνουν τους φορολογουμένους να τακτοποιήσουν τις οφειλές΄΄ες τους σε δυο το πολύ μήνες έναντι τριμήνου που ίσχυε μέχρι τώρα. Για το λόγο αυτό και θα δίδεται σε εκείνους που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, αλλά δεν έχουν παρελθόν συνέπειας η δυνατότητα να εξοφλήσουν τα εναπομείναντα ποσά σε μηνιαίες δόσεις.

Εάν βεβαίως παρέλθει το τετράμηνο και οι οφειλές είναι μεγαλύτερες των 5.000 , τότε ενεργοποιούνται οι διαδικασίες ποινικών κυρώσεων. Σε μεγάλο βαθμό αυτό γίνεται για να υποβάλλουν δήλωση όσοι αποφεύγουν αλλά όπως καθίσταται κατανοητό δύσκολα θα αποτελέσει επαρκές κίνητρο. Σημειώνεται ότι στο πρώτο δίμηνο του 2013 απείχαν από την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ 240.439 επαγγελματίες. Δηλαδή το 25% του συνόλου.


newmoney.gr