Ειδικές διαδικασίες για την είσπραξη φορολογικών οφειλών άνω του 1,5 εκατ. ευρώ δρομολογεί το υπουργείο Οικονομικών.

Εγκύκλιος του υφυπουργού Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη προβλέπει πως οι συνολικές βασικές οφειλές ανά οφειλέτη άνω του 1,5 εκατ. ευρώ ανακαθορίζονται ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους οφειλές, η επιδίωξη της είσπραξης των οποίων θα υπάγεται πλέον και στην αρμοδιότητα της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η ανωτέρω δε αρμοδιότητα από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων διατηρείται για δύο έτη από τη μείωση των οφειλών κάτω του ανωτέρω ορίου (1,5 εκατ. ευρώ) για οποιοδήποτε λόγο.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται πως η επιδίωξη της είσπραξης για τις ανωτέρω οφειλές γίνεται κατά προτεραιότητα, με συνδυασμένες και συμπληρωματικές ενέργειες, από τις επιλεγμένες από τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων εισπράξιμες υποθέσεις που γνωστοποιούνται στην ανωτέρω υπηρεσία με βάση την ετήσια στοχοθεσία είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Σημειώνεται πως στοιχεία που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα το υπουργείο Οικονομικών καταδεικνύουν τα εξής:

Στις 31-12-2012, οι οφειλέτες του Δημοσίου ανέρχονταν συνολικά σε 2.696.729. Εξ’ αυτών, 2.548.071 ήταν φυσικά πρόσωπα και 148.658 ήταν εταιρείες (ανώνυμες, ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ΕΠΕ κ.λπ.).

Τα 2.548.071 φυσικά πρόσωπα χρωστούσαν 20,4 δισ. ευρώ και τα 148.658 νομικά πρόσωπα όφειλαν 35,37 δισ. ευρώ στο Δημόσιο στις 31-12-2012.

Στο πρώτο δίμηνο του 2013, δημιουργήθηκαν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, συνολικού ύψους 1,316 δισ. ευρώ. Με αυτό το ποσό των οφειλών επιβαρύνθηκαν 1.320.222 φυσικά πρόσωπα και 36.243 εταιρείες μέσα σε 2 μόλις μήνες

in.gr