Οι δημοσκοπήσεις - ψηφοφορίες του Flashnews.gr, όπως και όλες οι αντίστοιχες διαδικτυακές ψηφοφορίες, μπορεί να μην θεωρούνται ως επιστημονικές, αλλά είναι ενδεικτικές μιας κατάστασης ή των απόψεων των αναγνωστών.

Χαρακτηριστικά είναι τα αποτελέσματα δύο πρόσφατων ψηφοφοριών στο Flashnews.gr ,

Στην μια που αφορούσε στο κατά πόσο είναι χρεωμένοι οι πολίτες, το 25,1 % , δηλαδή ένας στους τέσσερεις απάντησε πως δεν χρωστά.

Οι υπόλοιποι - 74,9% (!!) - χρωστούν είτε σε τράπεζες, είτε στο δημόσιο, είτε σε ιδιώτες και σίγουρα όχι της…Μιχαλούς.

Στην άλλη, που αφορούσε στο εάν οι πολίτες έχουν ασφάλιση υγείας, το 25,9%, δηλαδή ένας στους τέσσερεις δήλωσε ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ !!!

Η Ελλάδα του σήμερα

Τρείς στους τέσσερεις χρεωμένοι και ένας στους τέσσερεις ανασφάλιστος.

Ναπ.Σ.